Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1941

Székesfehérvári tankerület Dunántúli'ref. egyházkerület A Internátus DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁPAI rr FŐISKOLÁJÁNAK (REF. THEOL. AKADÉMIA, REF. GIMNÁZIUM, REF. KERESKEDELMI KÖZÉPISK.) EVKÖNYVE AZ 1941-42. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CDXI. ÉVÉBEN SZERKESZTETTÉK: Dr. PONGRACZ JÓZSEF RAB ISTVÁN THEOL AKAD. IGAZGATÓ GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ PÁPA, 1942. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA

Next

/
Oldalképek
Tartalom