Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1941

Dunántúli ref. egyházkerület A Internátus DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁPÁI FŐISKOLÁJÁNAK (REF.THEOL. AKADÉMIA, REF. GIMNÁZIUM, REF. KERESKEDELMI KÖZÉPISK.) ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CDXI. ÉVÉBEN SZERKESZTETTÉK: Dr. PONGRÁCZ JÓZSEF RAB ISTVÁN THEOL. AKAD. IGAZGATÓ GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ PÁPA, 1942. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA

Next

/
Oldalképek
Tartalom