Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1918

,Nem veszhet el, mig az eztlst Dunának Nagy tükörén egy honfiszem pihen; Magyar lakik a földön s e hazának Csak egy romlatlan gyermeke leszen.* A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁPAI FŐISKOLÁJÁNAK rr ERTESITOJE AZ 1918—19. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADTÁK: FONGRÁCZ JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS THSOL. AKADÉMIAI FÖQIMNÁZIUMi IQAZÜATÓK. / PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1020.

Next

/
Oldalképek
Tartalom