Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1916

Mte üTK €• —— 1% A DUNÁNTULI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁPAI FŐISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1916 — 17. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADTÁK: CSIZMADIA LAJOS FARAGÓ JÁNOS THEOL. AKADÉMIAI FŐGIMNÁZIUMI IGAZGATÓK. PÁPA, 1917. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. %i • SÍK'

Next

/
Oldalképek
Tartalom