Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1914

A DUNÁNTULI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁPAI FŐISKOLÁJÁNAK = ÉRTESÍTŐJE = AZ 1914—15. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADTÁK: CSIZMADIA LAJOS FARAGÓ JÁNOS THEOL. AKADÉMIAI FŐGIMNÁZIUMI IGAZGATÓK. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1915.

Next

/
Oldalképek
Tartalom