Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1914

A DUNÁNTULI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁPAI FŐISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1914—15. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADTÁK: CSIZMADIA LAJOS FARAGÓ JÁNOS THEOL. AKADÉMIAI . FŐGIMNÁZIUMI IGAZGATÓK. PÁPA, 1915. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom