Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1910

IX. Főiskolai intézmények

— 214 — Danicic. Novizavjet preveo. Vuk Stef. Karadzic. Budinpesti, 1901. 8-r. (Nt. Ceglédi Sándor lelkész úr aj.) 1 k. Bibliographia. Társadalomgazdaságtani —. I—IV. évf. (Hiányos.) Cöthen, 1906—9. 8-r. 4 k. Bielschowsky, Dr. Albert. Goethe. Sein Leben und seine Werke. 21-ste Aufl. München, 1910. 8-r. 2 k. Binzer, C. A. L. Instinkt, Verstand und Geist bei Menschen und Thieren. Heilbronn, 1884. Blanc, Louis. Revolution Frangaise. Histoire de dix ans. 1830—1840. Tome I — IV. (Schütz, C. Bibliotheqe economiqe. II—V.) Bielefeld, 1844. 8-r. (A pápai ref. egyház aj.) 4 k. Blumner, Hugó. Die römischen Privataltertümer. 1 k. (Bod Péter.) Az Isten vitézkedő anyaszentegyháza állapotjának — — — rövid históriája. (2-ik kiadás.) Basilea, 1777. 8-r. (Tek. Körmendy Béla úr aj.) 1 k. Bodola Gyula. Dobó István a magyar költészetben. Függelék. Chiaba Encomium arcis Agriae. Wittenberg, 1556. Kolozsvár, 1908. Nagy 8-r. (Szerző aj.) 1 k. Bognár Endre. A második huszonöt év a magyarhoni e. e. e. gyám­intézet történetéből. 1885-1910. Pápa, 1910. 8-r. 1 k. Bois, Henri. Zur Exegese der Pastoralbriefe. Boldényi I. La Hongrie ancienne et moderne, histoire, arts, litterature monuments. Paris, 1851. Nagy 8-r. (A pápai ref. egyház aj.) 1 k. Borbis, Johannes. Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwicklung Mit eines Vorrede von Dr. theol. Chr. Ernst Luthardt. Nördlingen, 1861. 8-r. (Tiszt. Pongrácz József úr aj.) 1 k. Borel, Emilé. Lemons sur la theorie de la croissance professees a la faculté des sciences de Paris. Recueillies et redigées par Armand Denjoy. Paris, 1910. 8-r. 1 k. Bornemann, Joh. Zur Hypothese von der Waldenser-Bibel. Boross Mihál szent történeti novellái. Első füzet. Béthel. Székes-Fejérvár, 1844. 8-r. 1 k. Borovszky Samu, Dr. II. Rákóczi Ferencz vezérlő fejedelem és a szövet­kezett rendek 1705 szept. 20-ikán a szécsenyi gyűlésen kiállított szövetség­levele. Hasonmás kiadás. Bevezetéssel ellátta . Budapest, 1911. 2-r. (Állami letét.) 1 k. Borsos István. Kollégiumi történetek. Pápa, 1910. 8-r. 1 k. Bos, Lambertus. Ellipses Graecae, sive de vocibus, quae in sermone Craeco supprimuntur. Quinta editio — — — praefatus est M. Jo. Frieder. Leisnerus. Lipsiae, 1742. 8-r. (Nt. özv. Barthalos Kálmánné aj.) 1 k. Bozóky Alajos. Institutiók. 3-ik javított és bővített kiadás. Budapest, 1881. 8-r. (Tek. Körmendy Béla úr aj.) 1 k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom