Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1910

IX. Főiskolai intézmények

— 215 — Brennecke L. Alapok építése. Ford. Ney Ferenc. Budapest, 1897. Nagy 8-r. (Török János mérnök úr aj.) 1 k. Büchner, Dr. L. Über religiöse und wissenschaftliche Weltanschauung. Leipzig, 1887. 8-r. 1 k. Budapesti Napló. 15-dik évf. Budapest, 1910. 2 k. Budapesti Szemle. 143—146. kötet. Budapest, 1909—10. 4 k. Buday Árpád, Dr. A római limes Németországban. Tanulmányuti be­számoló. Kolozsvár, 1910. 4-r. 1 k. Budde, D. Karl. Die Religion des Volkes Israel, bis zur Verbannung. 2-te wohlfeile Ausgabe. Giessen, 1905. 8-r. (Krausz Mór főrabbi úr aj.) 1 k. Budde, Karl. Das prophetische Schrifttum. (Religionsgeschichtliche Volks­bücher. II. Reihe. 5.) Tübingen, 1906. 8-r. 1 k. Buddha-mondák. Sátoraljaújhely, 1896. 12-r. 1 k. Buxtorf, Johannes. Catalecta philologico theologica. Basiliae, 1706. 8-r. (Nt. özv. Barthalos Kálmánné aj.) 1 k. Byron. The complete Works of Lord — reprinted from the last London edition, containing besides the Notes and Illustrations -To ubich is prefixed a life by Thomas Mooré Esq. Frankfort o. M. 1846. Nagy 8-r. (A pápai ref. egyház aj.) 1 k. Calendar. The East London College Mile and Road, E. Session 1906— 1907. London, 1906. 8-r. (Tiszt. Pongrácz József úr aj.) 1 k. Carrach, Johannes Philippus de. Thesaurus linguarum Latinae ac Ger­manicae scholastico-literarius. Vindobonae, 1777. 8-r. (A pápai ref. egyház aj.) 3 k. Carries János. Magyar-francia és francia-magyar szótár. I. Magyar­francia rész. Győr, 1884. 8-r. 1 k. Carriere, Moritz. Jézus Christus und die Wissenschaft der Gegenwart. Zweite Aufl. Leipzig, 1889. Catalogus manuscriptorum bibliothecae reg. scient. universitatis Buda­pestinensis. Tomus IL Pars II —IV. Budapestini, 1894. 8-r. (A budapesti egyetemi könyvtár aj.) 3 k. Catechismus. Keresztyén — azaz a keresztyéni hitnek ágazataira kérdések és feleletek által való rövid tanítás. Pozsony és Kassa, 1786. 8-r. (Nt. özv. Barthalos Kálmánné aj.) 1 k. Centraiblatt, Literarisches — 61. Jahrg. Leipzig, 1910. 1 k. öhristian Endeavour. Thirteenth Annual Scottisch National — — Con­vention. Edinburgh, 1907. 8-r. (Tiszt. Pongrácz József úr aj.) 1 k. (Cicero.) M. Tullii Ciceronis. De officiis libri tres. Zum Schulgebrauch herausgegeben von Dr. Johannes von Gruber. 3-te verb. Aufl. Leipzig, 1874. 8-r. (Tek. Körrnendy Béla úr aj.) 1 k. Class, Dr. G. Untersuchungen zur Phänomenologie des menschlichen Geistes. Leipzig, 1896. 8-r. 1 k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom