Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1908

A DUNÁNTULI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁPAI FŐISKOLÁJÁNAK = ÉRTESÍTŐJE 5 AZ 1908—1909. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADTÁK: CSIZMADIA LAJOS FARAGÓ JÁNOS AKADÉMIAI FŐGIMNÁZIUMI IGAZGATÓ-TANÁROK. PÁPA, 1909. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL. JS

Next

/
Oldalképek
Tartalom