Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1901

V. Gyűjtemények gyarapodása

— 102 ­Bodnár Zsigmond. Eszményeink. Budapest, 1902. 8-r. Egy kötet, Boethius, Anicius Manlius T. Ser. De consolatione philosophiae libri V. Tyrnaviae, 1735. 12-r. Egy kötet. Bonfinius Antonius. Remin Hungaricarum decades quinque, quas comes Christopherus Erdődy de Monyorókerék, philosophiae auditor emeritus, dum e praelectionibus R. P. Jonae ä Divo Thoma Aquinate positiones universáe philosophiae propúgnaret; Posonii, 1744. 2-r. Egy kötet. Bonnefille Charles. L'homine irreprochable en sa conversation. Leide, 1661. 12-r. Egy kötet. Borsos István. A pápai evang. reform, főiskola könyvtárának katalógusa és rövid története. Pápa, 1901. 8-r. Egy kötet. Borsos István. Czimjegyzék a pápai ev. ref. főiskola könyvtárának több­szörös példányairól. Pápa, 1901. 8-r. Egy füzet. Bozóky Alajos, Dr. Az egyházi jog tankönyve. Pest, 1871. 8-r. Egy kötet. Brehm Alfréd. Az állatok világa. Szerkeszti: Méhely Lajos. Budapest, 1901. Nagy 8-r. Két kötet. Bruce Alexander Balmain. Apologetics ; or, Christianity defensively stated. Edinburgh, — . 8-r. Egy kötet. Bruckner , Dr. A. Geschichte der polnischen Litteratur. Leipzig, 1901. 8-r. Egy kötet. Buchholz Dr. E. Anthologie aus den Lyrikern der Griechen. Leipzig, 1900. 8-r. Két kötet. Budapesti Szemle. 107—110. kötet. Budapest, 1901—2. 8-r. Négy kötet. Buddeus Joan. Franciscus. História ecclesiastica veteris testamenti. Halae-Magd., 1726. 4-r. (Nt. Csekei Dávid ajándéka.J Egy kötet. Bungener Félix. Christ et le siécle. Páris, 1856. 8-r. Egy kötet. (Calendarium.) Annus a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi MDCCCIV. bissextilis dierum 366. Stylo Gregoriano et Juliano deductus, sive Calendarium in usum utriusque ecclesiae. Budae —. 4-r. Egy kötet. Centralblatt, Literarisches . . . Leipzig, 1901. 4-r. Egy kötet. Cicero, ürationes Catilinariae in usum illustris gymnasii Bregensis seorsirii impressae. Bregae, 1672. 8-r. (Gőbel Károly VII. o. t. ajándéka.) Egy kötet. Cicero, Marcus Tullius. A legfőbb jóról és rosszról. Fordította Némethy Géza. Budapest, 1901. 8-r. Egy kötet. Code Napoleon. Leipsic, 1807. 8-r. Egy kötet. Collectio ordinationum imperatoris Josephi lí-di et repraesentatíonum diversorum regni Hungáriáé comitatuum. Dioszegini, 1790. 8-r. Egy kötet. Companion. The Cambridge ... to the bible. Cambridge, 1899. 8-r. Egy kötet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom