Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1863

II. Tanulók A) A theologiai, jogi és bölcsészeti tanpályán. ÍJ A hittant szakban. IV. éves : Dúzs János. — Gyönk. III. évesek. II. évesek. Szám N év. Lak helt/. Szám. Név. Lakhely. Szám. Név. Lakhely. 1 Kovács Béla M-s z.György 1 Neupor József SzK.szabadi 4 Biró Ignácz A listai 2 Márkus Elek Sz.-Balhás 2 Vörös Ede Gellért 5 Vajda János Telegér 3 Szenes Gyula Inota 3 Kiss Káról Peszek 6 Barla Káról N.-I)obsza 4 Szabó János N.-Déd 4 Szűcs Béla A -Eörs 7 Puskás János Kenese 5 Sándor János Baracska 5 Márton Tamás Vilonya 8 Bosznai Adolf Hedrahely 6 Gyarmati József Körmend 6 Pázmándy Endre Köm löd 9 Kelemen Dienes .Megy er cs 7 Nagy Imre K -K.-Halas 7 Szijjártó Ignácz Veszprém 10 Fejér József Acs 8 Halász Imre Nemeske 8 Váradi István Battyán 11 Pólya Lajos Bagonya 9 Németh Zsigmond K.-Dombó Battyán 11 Pólya Lajos Bagonya 10 Molnár Dienes Sz.k-Szabadí Nevelő ve lett: 11 Szikszay Ödön Szenna I. évesek. 12 Csekő Lajos Monoszló I Antal Gábor Sz.k-Szabad Elmentek. Tamtova lett: 2 Lukácsa József Veszprém 13 Edes János T.-Tarján 12 Rácz Géza Sz.-István 3 Pázmándy Káról Kom löd 14 Badicz György lEösi 2 ) A jogtani szakban. II. évesei 1 Badicz Jenő 2 Kutasi Gyula 3 Balázs Soma 4 Záborszky Gyula 5 Koncsics Pál 6 Kiss Géza 7 Mező Vilmos 8 Ajkay Miklós 9 Kerkapoly Aladár 5. Sz.-Sárkány Kis-Keszi Tényö Dömölk Uzd Nemes-Kér Tapolczafő Pápa Gelse Kimaradt: 10 Gr. Laszberg RezsöjGyör Meyhalt : 11 Szakonyi Mór jPápa I. évesek. 1 Csepeli Káról ;Pécsel 2 Szabó József Pátka 3 Soós Ignácz 4 Kaszás Kálmán 5 Jókai Géza 6 Kis Jenő Elment 7 Matisz Lajos jPápa IKöveskál Ekei [Tét. |Beled. SJ J i bölcsészeti tanpáti fft II» III. évesek (IX. osztály). II. évesek (VII I. oszt.) 1 Gunyics István 2 Horváth József G.-Lök Tata Elküldettek 1 2 Kiss József Sebestyén Dávid Keresztes Kocs 3 Mészáros István Seregélyes 19 Varjas Gábor Miszla 3 Csekey Flóris Léva 4 Kovács József Körmend 20 Macskási Fercncz Kaczkó 4 Ivacz Lajos Komárom 5 Varannay Lajos 6 Vi kár Kálmán Léva 21 Pap Gábor Csajágh 5 Vikár Lajos Pápa 5 Varannay Lajos 6 Vi kár Kálmán Pápa 21 Pap Gábor Csajágh 6 Dömötör Lajos Czecze 7 Kenesey János Kiingös Fejérvár 7 Bartalos Béla Réde 8 Medgyaszai Vincze Kiingös Fejérvár Meyoeteyeaecc: 8 Boda Márton Simonyi Veszprém 9 Fazekas József Kis-Keszi 22 Sebestyén Mihály Kocs 9 Somogyi Mihály Simonyi Veszprém 10 Bátki Antal Kocs 22 Sebestyén Mihály 10 Böröndi János Hőgyész 11 Kiss Béla Rét-Alap Csicsó 11 Laki Dániel Iregh 12 Bödök Pál Rét-Alap Csicsó Cs u p a n 7i e v e les tant ta n u lo k : 12 Csontos Káról Aranyos 13 Kőszeghy József Két-t.-Lak 1 Horváth Pál Pápa 13 Fichtner József Újfalu Csép Kömlöd 14 Hampó Albert K.-Dombó 1 Horváth Pál Pápa 14 Thali László Újfalu Csép Kömlöd 15 Bózsa László Bodajk 2 Sebestyén Bálint Kocs 15 Perczel József Újfalu Csép Kömlöd 16 Csiba Mihály B.-Patony *3 Zeke Vincze Böny. 16 Zsigray Gyula Fehérvár Elment: 17 Kiss József Nyék Elment: Tanítóvá lett: 18 Kovács Káról F -Geller 17 Poór Gusztáv S -Keresztúr 4 Osváth Ferencz P.-Szijonda 19 20 Begedy Lajos Morocza Zzigmond Komlósd F.-Eörs Tanítóvá lett: 21 Garcsik Béla Baj ka 18 Pál ffj István [Csajágh 22 Csilc Péter Pázmánd

Next

/
Oldalképek
Tartalom