Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1862

B) A gyinnasiumban. VI. Osztály. I. évesek (VII Osztály). Szám. Név. Lakhely. Szám. Név. Lakhely: Szám. Vew. Lakhely. 20 Pap Gyula Tót Vázson 40 Somogyi Zsigmond B. Füred 1 Dobner Rudolf Siófok 2\ Kovács Káról F. Gellér 41 Matus János Pápa 2 Kis József Keresztes 22 Botka Antal R keresztúr 42 Csúzi Lajos Aszaló 3 Sebestyén Dávid Kocs 23 Ajkai Dénes Kis Köcsk 43 Vörös Pál Fokszabadi 4 Csekei Flóris Léva 24 Zsigrai Gyula Fehérvár 44 Novity Konstantin Újvidék 5 BőrÖndi János Hőgyész 25 Kelemen Antal Megyercs 45 Gyorgyevity Illyés Újvidék 6 Bartalos Béla Réde 26 Csik Péter Pázmánd 46 Kiss József F. Nyék 7 Somogyi Mihály Veszprém 27 Begedi Lajos Komlósd 47 Péter Vincze fnkercsztúr 8 Kacz Lajos Komárom 28 Szakonyi József Szk Szabad 48 Kiss Antal Réti 9 Thaly László Csép 29 Garcsik Béla Baj ka 49 Vikár Lajos Pápa 10 Csontos Káról Aranyos 30 Héregi Géza Belvárd 50 Komjáti János Pér ] 1 Mórocza Zsigmond F. Örs 31 Héjjas Zsigmond Rsz. Király 5l Kelemen János Pátka 12 Dömötör Lajos Czecze 32 Szabó Pál Keresztes 52 Csapó Dániel Fehérvár l3 Galamb István Veszprém 33 Kacsóh Pál Kis Bajom 53 Bátori Káról Veszprém 14 Laki Dániel Iregh 34 Vida Péter Pázmánd Mayántanuló : lö Boda Márton Simonyi 35 Ajkai Endre Oasszonyfa 54 Günther Adolf Győr 16 Szabó József B. Füred 36 Kovács Dezső Bátorkeszi Seyedtanítova lett: l7 Perczel József Kömlöd 37 Horváth Kálmán Kis Pécz 55 Moharos Mihály [Keresztes 18 Fichtner József U. Újfalu 38 Végh Kálmán Ekei Elment: Újvidék 19 Fodor Kálmán M.s z.György 39 Munkácsi Dániel jTengöd 56 Popovity György Újvidék Szám N é v Lakhely Osztályzat 2 N n Név Lakhely Osztályzat 1 Szabó Lajos G. Vezekény kitűnő 35 Szenes Imre Sz. k. Szabadja elég 2 Kálmán Gyula iM. sz. György V 36 *Tóth Antal Rét-Alap a 3 Gergulecz Gábor Kutas n 37 ^Sebestyén Bálint Kocs a 4 Ivarsa István Sz. k. Szabadja n 38 •"Faragó István Csajág ii 5 Kóczán Lajos Hodos n 39 Tobak Benő Hidvég n 6 Szabó Sándor Szárszó ii 40 Bozzay Zsigmond Főpécz )? 7 Kovács Vincze Mad ii 41 Osváth Ferencz P. Szionda ii 8 Kún György Sz. Balliás 42 Keresztesy Dénes Galántha ii 9 Beck Mói­Pápa ii 43 Somogyi Lőrincz Vámos ii 10 Zeke Lajos Zsigárd 'i 44 Szűcs Bálint Kocs ii 11 Szűcs Károly Alsó Örs ii 45 Vélsz Emil Pápa »i 12 Tóth Kornél Komárom a 46 Poor Bertalan Sárkeresztúr íj 13 Berzsenyi Dezső N. Magasi ii 47 Pázmándy Károly Kömlöd ii 14 Vámos Béla Simontornya ii 48 Török Árpád Kis-Ujfalu a 15 Vörös Lajos Kéty ii 49 *Osztényi Dániel Farkasd ii 16 Kalló János Inota ii 50 *Németh Sándor Pápa n 17 Kiss Ignácz Vönöck ii 51 Horváth Pál Pápa másod rendű 18 Cseh Sándor Sz. k. Szabadja ii 52 Halász Zsigmond Vlakó ii 19 Vikár Vincze Pápa it 53 Szőllősy József Gige ii 20 *Györke Mihály Kocs ii 54 Ferter István Gyönk M 21 *Csuthy Mihály Hidas-Hollós ii 55 Kacsóh Sándor K. Bajom eltávozott 22 Kállay László Iváncsa jeles 56 *Németh Béla Pápa i tc 23 Varjú Lajos Csép ii 57 ^Sebestyén János Kocs 24 Mező Gyula Tapolczafő a 58 Madarász Gyula N. Kisfalud 25 Antal Dénes Gőrzsöny a 59 Szász Ferencz A Te vei a a ct5 Q> 26 Nagy Dénes U. Újfalu ii 6( Korpádi Gábor F. Örs hS s 27 Németh Béla Sár-Bogárd a 61 Dankó Dániel Lábatlan tog 28 Tóth Lajos P. Rádócz n 62 Both János Kulcsod <» Xíl 29 Nagy János N. Magasi ii 63 Szontagh Mór N. Szombat eluta­30 Horváth János Pápa ii 64 Kovács József Keresztes sitat­31 Thurzó Miklós Trencsén ii 65 *Virágh Károly Sz. k. Szabadja tak 32 Szikszai Sándor [Kajár ii 66 Kulcsár Imre Hajmáskér meghalt 33 Horváth Kálmán Pápa •> 67 Thurzó Arnold [Trencsén meghalt 34 Cseke János 1 Tapolczafő íi 1 meghalt

Next

/
Oldalképek
Tartalom