Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1860

dunántúli hei v. hi! v. eg yházkerület A nyári közvizsgák sorozata: Nctgy'rremb"ti : Nyárhó 25. természet-és mértaniakból, 26. történet és francia nyelvből 27. bölcsészetiekből és magyar irodalom történetből III—ik 29. neveléslan-classicus nyelvek és természetrajzból IV-ik 30. egyháztörténet és exegesisből V-ik 31. a rendszeres theologiából Vl-ik Testgyakorlatból: nyárhó 24-én a testgyakoriali téren n 91 11 11 11 Közép teremben: í-sö gymn. osz ály II.—Ik ' it n n ii w ii ii ii Nyomatott Pápán a reform, főiskola betűivel 1861. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom