Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Pápa, 1913

35 A scout-mozgalomnak elég nagy irodalma van már hazánk­ban. Még az egyesülés előtt, 1910-ben Králik László ismertette a nagybecskereki Főgimnázium Értesítőjében. Azután a lapokban olvashattunk róla sokat, pl. a Zászlónkban, a Zászlónk Diáknaptárá­ban; az Ifjúsági Testnevelésben, melynek állandó rovata van és sok érdekességet közöl a mozgalomról. A Budapesti Hirlap vasár­napi számaiban is mindig van róla szó. Külön könyvek: Magyar Őrszem. Szerkesztette Demjén G. és Tas J. — A Cserkészet Útmutatója. Irta Bing Ede J. A Cserkész-Őrszem Szövetség megalakulása óta jelentek meg és annak szellemében készültek : A Cserkészet Kézikönyve. Szer­kesztette M. Kreybig Rudolf őrnagy. Minden szükséges ismeretre megtanítja a cserkésztiszteket s főként azoknak van szánva. A cserkészpróbákra készülők számára Papp Gyula irt egy kisebb füzetet : Légy résen. A Cserkészpróbák Kis Kátéja cimen. Ez a cserkészet kátéja. Aki arra kíváncsi, mit kell tudni az egyes pró­bákra, az ezt a könyvet forgassa. Cserkész Könyvtár cimen Bing E. szerkesztésében gyűjteményes vállalat jelenik meg, melynek első kötete a táborozásról szól. Cserkész-Őrszem cimen egy ifjúsági folyóirat is jelenik meg, mely a cserkész-tudnivalókat és irodalmat ismerteti. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy hazánkban is el­terjedjen legalább a diákok közt az a nemes lovagi intézmény, amely az újkor lovagjait állítja az életbe. V. A magyar cserkészet szervezete. — A cserkész-őrszem. — Említettük, hogy 1913 júniusában megalakult Az Országos Cserkész-Őrszem-Szövetség, mely azóta a scout-mozgalom intézője hazánkban. Hivatalos csapatot csakis testületek alapíthatnak s ezek is csak akkor, ha a szövetség kebelébe felvétették magukat. A szövetség alapszabályai ugyanis csak a következőknek adnak jogot csapatok alakítására: 1. tanintézeteknek, 2. egyházaknak és politikai községeknek, 3. ifjúság nevelésével foglalkozó egyesüle­teknek, 4. alapszabályszerüleg működő erkölcsi testületeknek, 5. a szövetségi intéző-bizottságnak és a helyi bizottságnak. Ez utóbbit éppen azért alakítja a szövetség intéző-bizottsága, hogy ez szer­vezzen csapatokat oly helyeken, ahol más, cserkészcsapat alakítá­sára alkalmas tényező hiányzik. A mások által, vagy az elsorolt, de a szövetségbe be nem 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom