Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Pápa, 1895

- 87 ­Német hv Imre, 1770. Boczó András, 1774. Podhorszky Lőrincz, 1774. Rimanóczy József, 1780. Országh Lőrincz, 1783. Némethy Elek, 1784. PÁPAI THEOLOGIA TANÁROK. Hávor Mihály, 1717 1) Szabó Yincze, 1757. Marton Jeromos, 1757. Cserey Ambrus, 1757. Szabó Yincze, 1758. Marton Jeromos, 1758. Nagy László, 1758. Marton Jeromos, 1759. Országh Lőrincz, 1759. Nagy László, 1759. Országh Lőrincz, 1760. Szlabig Fülöp, 1760. Gyöngyösi Gergely, 1760. Országh Lőrincz, 1761. Szlabig Fülöp, 1761. Szechel Lipót, 1761. PÁPAI PHILOSOPHIA TANÁROK. 2) Donyi Gellért, 1734—1735. Pehm Henrik, 1736—1737. Marton Jeromos, 1755—1756. Rosty Miklós, 1762—1763. Szechel Lipót, 1764—1765. Scopek Ferencz, 1766—1767. Niczki Pál. 1768-1769­Hajagos Vincze, 1770—1771 Pallesch András, 1772—1773. Táncz Menyhért, 1774—1775. Barabás Gellért, 1776—1777. Kelemen György. 1779—1781. Bálintfy Ágoston, 1782—1783. Pacsay István, 1782—1783. 3) PAPAI GYMNASIUMI TANAROK. Gálfy Márton, 1669. Fr. Malonyai Pál, 1690. Turóczy Bertalan, 1698. Ballogi Ágoston, 1700. Fr. Schaimon László, 1703. Fr. Szigety Antal, 1716. Bogovics Gellért, 1719. Osvald Benedek, 1719. Szigethy Antal, syntaxis, 1721. Fr. Marton Hilarion, parvae, 1721. Nádassy Bernát, synt., 1723. Korponav István, parvae, 1723. Turóczy Mihály, suppl., 1726. Takács Imre, rhetorika, 1764. Pap Péter, syt., 1764. Aszalay Tádé, parv., 1764. Bálintfy Károly, rhetr., 1767. Nyitrai Samu, synt., 1767. Barabás Gellért, parv., 1767. Barabás Gellért, rhet., 1770. 1) Morális theologiát tanitott. 2) Correpetitor tanárok voltak : 1764/5. Hajagos Vin­cze, Bertoni Flóris ; 1867/8. Palles András, Pap Péter; 1670/1. Nyitrai Samu. 3) Minthogy a magyar provinciában (tartományban) az iskolai év novemberben kezdődött s igy annak legnagyobb része a következő évre esett; azért az elnevezésben ezt a következő évet használtuk. Ennélfogva a fennebb használt 1717. év, nálunk az 1716/7. iskolai évet, az 1734—1735. pedig az 1733/4. és az 1734/5. iskolai évet jelentik ; ugyanigy értendők a többi évek is. Status et cursus studiorum domesticorum in provin­cia Hungarica Panlinorum. Auetore R. P. Gasparo Gindl provinciali.

Next

/
Oldalképek
Tartalom