Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-04-19 / 16. szám

..* PÁPA ÉS VIDÉKEF 4 1942. április 19. vasárnap 4A pápai Actio Catholica Karitász Osztálya által 1942. évben rendezett jel­»NÉi>IABÁL«-RA a következő adományok érkeztek, mély adományokért az A. C. Karitász Osztály vezetősége hálás köszönetet mond. 50 P-t: Dr. Szkicsák Jenőné. 20—20 P-t; Dr. Antail István, Poels és Társa. 15 P-t; Msgr. Németh József. 10—10 P-t: Gróf Esterházy Károtly, Horváth Máté és neje, Dr. Suilyoík Dezső, Pápai Hiitelbanik R.-t., Kari József, Szász Pál, Edelényi Szabó LásziLó, Pátkay Lajos, Kastner Rudolf, Dr. Csok­nyay János, Karlovitz Adolf, Gaál József és neje, Szenté Nővéreik, Pápai Takarékpénztár, Dr, Tóth István és neje. 6 P-í; Takács' Ferenc, i 5.50 P-t: Laikossy István. 5—5 P-t: Ferences Rend, Hamuth János, Du­nántúli ÁlLatkereskedell'mi R.-T., Dr. Paanmer Gé­za, Keresztény Nemzeti Nyomdavállalat R.-T., Enesey Sándor, Borzeszkovszky Kázmér, Bogyay János, Böröczíky Testvérek, Jankó Mihály, Vic­zay Györgyné, Schneider Ferenc, özv. Gréger Gé­záné, Ther József, Borbély Kálmán, ifj. Laluk Pálné, Perutz Testvéreik, Kurtz Károly, Szente Jánosné, Miikovényi Ödönné, Bíró Lucián, Pa­dos AntaOwé, özv. Dien.es Tiborné, Dr. Hermann Lászlió, Kende Béla, Dr. Hirt Miklós, Bartos Sám'­dor, Kocicha János, Hoffer Károly, Tocsük Antal, Magdics István, Míka Tivadar, Mester József, Varga József, Irgaílmas Rend Kórház, Laczíkó Ar­nold, v. Mármarosi Márton, Dr. Horváth Dezső 4—4 P-t: Kreizer József, vitéz Kunt László­né, vitéz dr. Mezey Káli mán, Dómján Imre és Sándor, Fehér Lászlió, Hodik Ferencné, Piatsek Gyuffáné, Dr. Kalmár Béla, Dr. Szijjártó Antalné, özv. Kunt József né, Meilinger János. 3.50 P-t: Taschner Károly. 3—3 P-t: Pápay Péter, Dr. Kende Vidor, Ke­szey Gyula, CaTnap bárónők, Borbély Vince, Dr. Budimátz Mihály, Mairkoth Angella, Sálváry Gergely, Nagy Gabriella, Coriáry Nándorné, Ba­ráth László, Dr. Barabás Ince, Filippi Józsa, Langráf Henrik, Pantse Antal, Hubert Fereinc, Dr,. Takács Lajosné, Karlovitz László, ,Deák György, Zaíia István, Ferenczi Sándorné, vitéz Simon Ist­ván, Dreisziger József, Vitt Lajos. \ 2—2 P-t: Kerényi OM, Orbán Dezső, Scheoi­kér Vidor, Moharos János, Szaílay István, Be­reezky Testvérek, Tocsik József, özv. Gárdos La­josné, Moünár Lajos, N. N., Turner Nándor, v. Hevessy József, ifj. Lászlió Mihály, Major Gyula, Bartl Ferenc, Tuczai Sándor, gróf Lubiensky Constamee, Dr. Kovács Sándor és Ernő, Péter Sándorné, Köcsky László, Dr. Nagy György, Szentgyörgyi Lea, Bíró Káróly, Kozla Antal, Mika Márton, Gyevimszky Ilona, Nagy Mária, Ka­lapács Jánosné, Németh Károly, Horváth László, Mészáros József, özv. Török Lajosné, Porpáczy József né, Török József, Szeglethy Józsefné, Buj­tor Károlyné, Bottka Jenő, Grundböck Sáindorné, Szalmásy István, Tóth Magda, Horváth Erzsébet, Dr. Domonkos Géza, özv. Benedek Sámuelné, özv. Kolosvári Lajosné, iifj. Bíró József, özv. Füstös Jánosné, Dr. Pápay Lajos, Paschérb Ferenc, Kozlovszky Iván, Horváth József, Vörösvári End­re, Hénel Gusztáv, Rhédey Józsefné, Tamás Zol­tán, Tocsik Erniő, Dr. Tömör Béla, Gallé Pál 1. V. Selbestyén Béla, Juhász Andor, Vér Imre, Gerde­nics Lajos, NyitrJbusz Viktor, özv. Freund Fe­rencné, Tóth Lajos, Forró Mátyás, Papp Sándor, Németh Györgyné, Legény Ferenc, Halmai Ist­ván, Széki István, Bőhm J. Lajos, Kunt Jánosné, Szelényi Károly, Popovits József, özv. Fábián Imréné, Keliár Ödön, özv. Osztermansn Nándor­né, Kovács Márk, Gecse József, Pethő Lajos, N. íN.,' N. N., Fülöp Józsefné és Testvérei, Pleszkács Tiborné, Giindel József, Varga József, Szerda­helyi Antal, Baranyay Gyuláné, Szuchomeü'l Ró­bert, özv. Artz Albertné, Pintér Andor, Janoso­vics József, Tóth Gyuláné, Csermák Lajos, Ma­rosszéky Jenő, Hand!'József és családja, Dr. Rné­dey Tibor, Pax könyvkereskedés, Sipjtziky János, Mayer István és neje. 1.50—1.50 P-t: Hajdú Zsigmond, Hu'ray Anna, Bedőcs József, SzeDeczky Gyula, Draf Samu, özv. Kobara Nándorné, Vincze István, Jamnitzky Ká­roly, Peredi Dezső, özv. Farkas Mihályné,. Tóth József, özv. Marton Sándorné, Surányi János, v. Hálanyiiatkozat. Mindazoknak, akik a ben­nünket ért nagy csapás elviselését részvétüknek bármilyen formában történt nyilvánításával megköny­nyítefti igyeke2t k, ez uton mon­dunk hálás szívvel köszönetet Alexay Zoltán :. . . és övei. Vadkerti Béla, Lelkes Istvánné, Vörösváry István, Pálfalvi Ferenc, N. N., Schvartz Vilmosné. 1—1 P-t: Vaszary Béláné, Gyenes Gyula, Pallos Kálmán, Tarr Jánosné, Gombor Józsefiné, özv. Báli Józsefné, Varga János, Giczy Mária, Masszi Emília, Huber Ferenc, Jáhny József, Ma­jor Gyuila, özv. Visy Imréné, Remesberger Kor­nélné, Magyary Károly, Keresztes Gábor, Molnár Mihály, Czuppon Károly, Horváth Pál, Dr. Ré­pássy Gyuila, Süttő Gyula, Matkovics Elek, Smmó József, Karczagh Endre, Kálmán Imréné, özv. Ifkovits Kálmánné, Dr. Temessy Alfréd, Scnlich­ter Lajos, Bolla Erzsi, özv.iVarga Rezsőné, Har­kay Irén, Hápíi József, Billitz Béla, Mihályía Ist­ván, v. Bessenyö Lajos, Nagy János, Dr. Feke­téné, Mundi Ilona, Himdi Pál, Pala Ferenc, Kö­ves János, Ilcsik Béláné, Vida Erzsébet, özv. Szentgyörgyi Sándorné, özv. Bertalanr.ts József­né, Zsigó Mihály, özv. Fuchs Józsefné, Szabó Márton, Németh István, Móczár István, Pintér János, Bakos Sándor, özv. Dr. Saáry Tiborné, Ál­lasz Ferenené, Stier Imre,iUlrich Jánosné, v. Ba­logh Sándor, özv. Vadas Gyuláné, Kecskés Jó­zsefné, Horányi Jánosné, id. László Mihály, Ko­kas Sándor, Mészáros Irma, Markos Dezső, Czir­fusz Teréz, Szabó Margit, May József, Pálniday Mihály, Hofmann József, Kovácsi Ferenc, Özv. Bősze Jánosné, Kemenes Lőrinc, Özv. iRátz Gyu­láné, ifj. Bézenbach Jenőné, Özv. Pákay Gyuláné, Lakos József, Puchinger Sándor, Nyers Dénesné, Széptóth Jánosné, Vágó Dezső, Bacsics Máté, Bognár István, György Ádám, Szabó Sándorné, (Folytatjuk) SPORT Pprulz SC—ARAK 4:6 (2:0). NB. III. o. Pápa. Ligeti-pálya. 1000 néző. Vezette; Szalai. Perutz SC: Mátrai — Osbóth, Sza­| kacs — Szalmássy, Tornyos, ÁCS — Ta­kács, Bolla. Lisznyai, Orbán, Buszkai ARAK: Mák — Horgos, Kis — Zi­iiionyi, Brassai, Raffay II. — dr. Háry, Jámbor, Molnár, Ács, Réthy. Végig nagyiramú, magasnivójú já­ték. Perutz kapuelőtti határozottabb fel­lépésével nyeri a bajnokságba fontos ki­hatással biró mérkőzést. A nemzeti baj­nokság III. osztályának kétségkívül ez leheteti a legérdekesebb mérkőzése. Gyors, változatos támadások, pompás összjáték, pazar lövések tarkították a játékot. Perutz még ilyen arányban is megérdemelten győzött a mezőnyben szebben játszó ARAK ellen, amely egy percig sem volt kapu előtt veszélyes. Érdekes párharcot vivotf a pápai véde­lem az ARAK csatárlánccal. Ez utóbbi nem bírta áttörni Mátrai—Osbóth, Sza­kács hármast. A támadósornak voltak jó, de voltak gyenge pontjai is. Orbán ész nélkül szaladgált, Bolla és Lisznyai amit csinált, eredményezték a végered­ményt. Fedezetsorban Szalmássy volt a legjobb. Végig nemcsak lelkesen, hanem jól is játszott. Ruszkai és Takács szür­kén mozogtak. Góllövők: Lisznyay, Ta­kács, Ruszkai, Ács. Jók : Szalmássy, Tor­nyos, Mátrai, Lisznyai, illetve dr. Háry, Jámbor, Mák. Perulz SC. komb.—MÁV. Kinizsi komi) 1:1 (1:1). Barátságos. Vezette: Farkas. Gól­lövők: Magyari, illetve Erdődy. SPORTHÍREK. VASÁRNAP SPORTJA. Idehaza a ligetin Perutz II. Kör­menddel, MÁV. Kinizsi Fűzfőre utazik, Perutz első csapata Budapesten az Ül­lői-úti pályán az FTC-vei játszik baj­noki mérkőzést. Kerületi vtvóbajuokság. A Ref. Koil. Sportkör által Pápán, 1942. április hó 19-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a Költ. 2. számú tornatermében rende­zendő ker. bajnoki vivóverseny­re a Székesfehérvári kerület következő 6 iskolája nevezett; Győri Bencés Gimn., Magyaróvári Kegyesrendi Gimn., Szé­kesfehérvári Áll. Gimn., Kegyosrendi Gimn., Kereskedelmi Isk., Pápai Ref. "Költ. Az egyéni kard- és tőrdöntő dél­előtt 11 órakor kerül sorra és bizonyára magas szín vonalú lesz. ,FcklL>£inti .ülő­hely 1 P; erkélyálló 5Q fill ,,tanuló-, és gyermekjegy 30 tilt. PÁPA MEtíYEI VÁROS HIYATALOS KÖZLEMÉNYEI. —#»— Felhívás. Felhívom a lakosság figyelmét a mezőrenclőri törvény azon rendelkezé­sére, mely a kártékony rovarok, főleg hernyók, továbbá a kártékony növények irtását teszi kötelezővé Fentiekre való tekintettel felhivom a lakosságot, hogy ezen kötelezettségé­nek mindenki tegyen április 25-ig eleget, mert a megtartandó vizsgálat alkalmá­val mulasztásban talált egyének ellen a büntető eljárás meg fog indulni. Hirdetmény. A m. kir. Földmivelésügyi Minisz­ter Űr 60.77)8/1942. V. 3. sz. rendeletével a tavaszi haszonállatok vizsgálatát ren­delte el, miértis felhívom a város terü­letén levő összes állattartó gazdákat, hogy a tulajdonukban levő ló, csikó, öszvér és szamaraikat folyó évi április hó 26-án reggél fél 8 (órakor a vásártérre vezessék elő, hol a városi állatorvos azokat meg fogja vizsgálni. Mindazon egyének ellen, akik egy­patás állataikat a jelzett időre elő nem vezetik, a kihágási eljárást megindítom. Hirdetmény. Felhivom a város közönségének fi­gyelmét a 2270/1942. M. E. számú ren­déletre, amely szerint az, akiinek a birto­kában 1941. évi és ennél régebbi termé­sű réti széna, lucerna, lóhere, zabosbük­köny, muhar, baltacin, vagy más széna, illetőleg sarjúszéna takarmány, vagy alo in szalma van, ha e széna, illetőleg vszalmafélék mennyisége külön-külön a 100 q-át meghaladja, köteles egész kész­letét bejelenteni. . * A jelen rendelet szempontjából ta­karmányszalma alatt a tavaszi árpa és zabszalmát, a magratermesztett here­féleséget és hüvelyesek szalmáját, a 'mU- | har és a köles szalmát, alomszaíma alatt pedig az őszi árpa és zabizalmát, az őszi és tavaszi búza és rozsszalmát, valamint a magnyerés céljából termesz­tett köies- és muharszalmát kell érteni. A széna- és szalmafélék vételével és eladásával foglalkozó kereskedők a széna és szalmakévéket mennyiségre -való tekintet nélkül kötelesek bejelen­teni. Mindenki köteles bejelenteni to­vábbá a birtokában levő széna és szal­maprést is. A fenti rendelkezés alapján a beje­lentést 1942. évi április hónap 20-ig a' polgármesteri hivatal közellátási ügy­osztályánál (földszint 2. sz. szoba) élő­szóval, vagy a rendelethez mellékelt mintának megfelelő bejelentőlapokon ajánlott levélben kell megtenni.' A kereskedők a bejelentést havon­ként kötelesek megtenni. Elsőizben a fenti határidőig, azután pedig' mindén hónap 5. napjáig a rendeletben megje­lölt mintának megfelelően a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete (Budapest, Y., Alkotmány-utca 29.) cimre kell aj ám ott levélben megküldeni. A bejelentés alá eső szénát és szal­mát záraláhelyezettnek kell tekinteni és azt csak a rendéletben meghatározott módon szabad forgalomba hozni, illeive csak a közellátásügyi miniszter külön engedélyévél szabad felhasználni. Szénát vagy szalmát a rendéletöen megjelölt kivételektől eltekintve csak szállítási igazolvánnyal, vagy a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének száraz bé­lyegzőjévé!! ellátott fuvarlevél alapján szabad szállítani. A zár alatt levő készleteket a beje­lentésre kötelezett megőrizni a romlás­tól megóvni és.a közellátásügyi minisz­ter rendelkezése alapján a Magyar Me­zőgazdák Szövetkezetének a hatóságilag megállapított áron készpénzfizetés elle­nében rendelkezésre bocsátani köreles. .Amennyiben a cselekmény súlyo­sabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és bábtyui idején hat hónapig* terjedhető elzárással bünteten­Sikerasfényképezéshez GEP, FILM, LEMEZ Kovács Imre röt"^; FOTO-OPTiKA szaküzletében kapható. Pápán, Kossuth Lajos-utca 21. ( a C e££»| szám alatt. — Telefon: 12—3i. Amatőr felvételek gondos és gyors kidolgozása. Megbízásait vidékről postán is beküldheti. dő az, aki a rendélet rendelkezéseit meg­szegi, vagy kijátsza. Felhívás. Petróleiinijegysk szétaizlása tár­gyában falragasz jeleni meg. Feltétlenül olvassa el mindenki, mert igen fontos értesítések vannak rajta. A petróleum­jegyéért a kiosztási helyén és napom mindenki pontosan jelentkezzék, mert más napon jegykiosztás nem lesz s akíi a falragaszokon közölt napokon 'jegyét nem Veszi át, f. évi május, június, július hónapokban petrőleumjegyet nem kap. ÁLLAMI ANYAKÖNYVI KIVONAT. 1942. ápr. 10—16. Születtek: Berkes Gábor, vegyeskereskedő és Griszbacher Katalin, fia: Gábor, rk. — Limperger Károly, ácssegéd és Molnár Terézia, fia: Károly, rk. — Biró Laura, háztartási alkalmazott, leánya: Jolán, ref — Bnchvatd Ilona, háztartásbeli, leánya: Ilona, rk. — Szalai Sándor, sza­bósegéd és Bognár Margit, fia: Tibor, ref. — Szabó Anna, takarítónő, fia: Ottó, ref. — Rózsás Ferenc, pipagyári munkás és Devecz Juliánná, fia: Ferenc, ref. —• Somfai János Nándor, kántortanító és Pados Mária, fia: János Gellért Valter, rk. — Horváth Gyula, napszámos és Szórádi Izolda, fia: Tibor, rk. Házasságotkötöttek: Peti János Rudolf, m. kir. repülő­szakasz vezető rk. és Bazsó Aranka, rk. — Kardos József (elvált), pipakészitő­segéd, rk. és Szakács Mária, elárusítónő, ev. — Gubricza Gyula, m. kir. posta­számgyakornok, rk. és Szűcs Kornélia, m. kir. postadíjnok, ref. — Vermes László, fodrászsegéd, izr. és Lázár Má­ria, izr. Meghaltak: Özv, Varga Jánosné Szabó Eszler s ev. 74 éves, méhrák. — Spránitz László Imre, rk. 0 hónapos, tüdőlob. Weisz Adolf, föidbérlő, izr. 74 éves, tüdőlob, — Spitzer Mór, szállodai portás, izr. 82 éves, végelgyengülés. — özv. Elekes lg­nácné Antal Erzsébet, rk. 47 éves, vivő­érgyulladás. — Alexay Zoltán né Varga Olga, ref. 31 éves, vészes vérszetgénység. Eltűnt egy kétkerekű kis kocilnkr A nyomravezető Jutalomban ré­szesül. Cím : R a p o c h vaskereskedés. SZERKESZTŐI ÜZENET. Tábori posta. Oroszföldről küldött versét megkaptuk. Igazi őszinte hang, bátor magyar kiái'lása megfogja az em­ber szivét, de versnek egy kicsit gyenge. Adja az Isten, hogy sértetlenül vissza­térhessen közénk. Laptulajdonos : a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős kiadó: NEMCSICS ELEK. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pápa, Korvin-utca 3. sz. Előfizetési ár : egész évre 8 P, félévre 4 P, negyedévre 2 P. A . Hirdetések díjszabás szerint. Lapzárta: szerda délután 5 óra, birder " téseké csütörtök délelőtt Í1 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom