Pápa és Vidéke, 37. évfolyam 1-52. sz. (1940)

1940-08-18 / 33. szám

Adományok nyugtázása, A pápai róm. kat. szegények fel­segélyezésére az Actio Gatholika Karitász Osztályához 1939 dec. hó-tól 1940 május l-ig a következő termé­szetbeni és pénzbeli adományok ér­keztek. (Folytatás.) Természetbeni adományok: Horváth Ferenc 1 kis karman­tyú, Özv. Hermanné kg keksz, Pala Divatház 1 gyermeking és egy pár kesztyű, Timár Lajos 5 kg liszt 2 kg dara, Karczaghi Illatszertár 10 drb mosdószappan, Neumann Cipő­áruház 1 pár gyermekcipő, Meinl Gyula Rt. 1 doboz szaloncukor, Bart Jenő 1 kg keksz és fél kg szaloncu ­kor, Weisz Frigyes 1 nyakkendő, Pax könyvkereskedés 100 drb irófti­zet, 2 tucat ceruza és 18 drb radir­gumi, Gigler könyvkereskedés Írósze­rek, Keílner Samu fél kg szaloncukor, Reisz Ignác 5 kg nuiiasliszt 1 kg mosószappan, Altmann Bernát 2 drb télisapka, Tocsik és Mika 5 drb flanellmaradek, Németh Ferenc fél kg hús, Krausz Zoltán 1 sapka, Takács József 1 kg marnahús, Leip­ník es Társa 1 veg sifon és 10 m teisőruhavászon, Osvald Jenő 5 kg liszt, Spielmann Jenő 2 kg szalámi, Poeis és Társa 60 kg hús, 25 kg zsir, özv. Noll Ferencné 5 kg liszt, Jászai József 2 öltöny gyermekruha 4 drb leánykaruha 1 kötény 1 alj és 4 pár zokni, Mészáros Lászlóné 4 kg nuiiasliszt Mészáros László 2 q aprítonia, Szeipi Imréné 5 kg liszt Raidl Divataruház 1 drb, gyermek­ruha, 3 drb sapka 1 riűkül, 1 fiúsapka 2 dro leánysapka, 1 öv, 1 pár Dőrkesztyü, 8 drb gyermekharis­nya, stoppoiópamut, cipőfűző és nyakkendő, Schneider Ferenc 12 kg hús, Böröczky Testvérek 50 kg hús Kecskés Dezső szalámi, Halmay Istvánné 10 kg liszt, Sümegh Lothár 12 pár harisnya, ruhanemű és 2 pár cipő, Bencés Cserkészek gyűjtése 13 drb ing, alsónadrág, 2 drb nad­rág, 5 sapka, 5 pulóver, 5 pár gyer­mekcipő, 2 kg bab, 1 kabát, leányka­ruha, 1 pár gyermekcipő, hócipő, szalonna, zsir és alma, Irgalmas NÖ/érek 1 melegítő, Hajnóczky Ferenc 10 kg kenyér. Pénzbeli adományok: 50 P-t: özv. dr. Szkicsák Jenőné, Pátkay Lajos. 30 P-t: Bencés Székház. 20 P-t: Dunántúli Hússertés Ki­viteli Rt., Keresztény Önsegélyző Egyesület, Pápai Takarékpénztár 2 alkalommal. 15 P-t: Pápai Hitelbank és Pápai Takarékpénztár. 10 P-t: Dr. Sulyok Dezső, Ötvös Sándor, Dr. Ötvös Dániel, Leszámí­toló és Közgazdasági Bank Rt. 5 P-t: Pápai Hitelszövetkezet, Bíró Lucián, vitéz Kunt Lászlóné, Leipnik Árminné. May József, Dr. Scipiádesz Elemér, Dr. Horváth Dezsőné, Horváth M^té, Hoffer Ká-oly, 4 P-t: Farkas Sándor és nsje, Gerdenics Lajosné. 3 P-t: Csatári Sándorné, Dr. Kende György, Küttel Nándorné, Vas Gyula és Társa, Gaál József és ntje, Olvas­hatatlan aláírás. 2 P-t: Pullfnann Jánosné, Dr. Szentimrey Sándorné, Dr. Rédey Tiborné, Hettyey Nővérek, Handl József, Dr. Hirt Miklós, Dr. Hegedűs László, Dr. Horváth Dezső, Fischer Elemér, Deutsch Józsefné, Tocsik József, Fodor Sándor, vitéz Hevessy József, Szalai István, Dr. Szijjártó Antalné, Csiky Istvánné, Hamuth Já­nosné, Dr. Kövesdy Viktor, Nádor Sándor, Dr. Hermann László, Bogyay Jánosné, ghyczy Ghyczy Zoltán, Neu­wirlh Jánosné, Tuczay Sándorné, Dr. Nagy György, Benedek Oszkár, Városi Gyógyszertár, Sugár Endre, Breuer Gyula, Steiner Lászlóné, Reizer József, Fraknoi Vilmosné, Szkurszky Pál, Dr. Adorján és Dr. Lendler, Szente Nővérek, Dr. Vathy Gáborné, Lakossy Istvánné, N. N., Kocsmáros József, Sömjén Nővérek, Zala Istvánné, Gerebenné, Noszlopy Gáspár, Csomatné, Horváth Nővérek, Pápai Álltalános Bank r. t. 1 P 50 f: Basszeler Gézáné, özv. Kolosváry Lajosné, Kari József, özv. Kovács Ferencné, Tóth Gyula. 1 P-t: Dr. v. Mezeyné, Dr. Nagy Ignácné, Mariska Györgyné, Gróf Lubieszky Jánosné, Langer Ferenc, Katula Károly, Bischitz T., Dr. Do­monkos Géza, Ács X., Csépány Béla, Kohn József, Hanauer Béla, Csaba Károly, Strausz Kornélné, Madocsay Béláné, Vasvári Gyuláné, Hunyadvári Pálné, özv. Roller Sándorné, Hénel Gusztáv, Farkasné, Tamás Jánosné, Kardos Lajos, Marton Győzőné, Dr. Budimátz Mihály, Bakos Sándor, özv. Dr. Nyikora Józsefné, özv. Piatsek Gyuláné, Kovács Antal, Horváth Sándor, Nagy Gabriella, Kunt Jánosné, Mészáros Károlyné, Vajda Márta, Lauday Sándor, Budai Lajosné, Szeleczky István, Filippi F., Mikovényi Ödönné, Csekő Árpádné, Puchinger Károly, Wohlrab Gyula, Horváthné Slezák Mária, Bolla Er­zsébet, Finger Mihályné, Varga Györgyné, özv. Szeglethyné, Nagy Jenőné, Pápay Péterné, Kissné, Moravetzné, Dr. Kötél Józsefné, Varga Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik felejt­hetetlen jó férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmá­ból részvétüknek bármi mó­don kifejezést adtak; a ra­vatalra koszorút vagy virágot helyeztek, a temetésen meg­jelentek, ezúton mondunk hálás köszönetet. Úgyszintén köszönetet mondunk a Perutz- és Leip­nik-gyár igazgatóinak, tiszt­viselő- és mesteri karának, valamint munkásainak a kül­dött koszorúkért és jóleső részvétnyilvánításért. özv. Gnglert Gyuláné és gyermekei. 6 „Pápa és Mm u poliiifsai hetim? quiűüusz menetrendje PÁPA-DEVECSER-KE5ZTHELY. t; * t * * t 730 1305 1627 2024 I I i Pápa, pu. é* 735 1920 1920 2225 740 1315 1635 2028 1 1 i Pápa, Központi-szálloda é 720 1915 1915 2220 — 1340 17oo 2050 é Pápasalamon i 701 — • 1853 — — 1415 1735 2124 é Somlóvásárhely i 630 — 1815 — 818 — — — é Noszlop i — 1837 — 2142 833 — 1750 2140 é Devecser i 615 1820 — 2127 924 — — — é Sümeg i — 1739 — 2036 10io — — — é Hévízfürdő i | i — 1653 ,'v 1950 1035 — _ — » / é Keszthely pu. il I — 1625 — 1920 t Csak vasár- és ünnepnap közlekedik. * Csak hétköznap közlekedik. PÁPA-BAKONYBÉL-Z1RC-VESZPRÉM. t + 1010 1525 1 | i Pápa, pu. é * 1250 1920 1015 1535 —­i Pápa, Központi-szálloda é 1245 ' 1915 1120 1635 1705 é Bakonybél, apátság i 1145 1815 _ — 17io i Bakonybél, apátság é 1140 18io — — 1750 „é Zirc, pu. i ] 1 1057 — — — 1840 é Veszprém i 1 1 930 _ t Csak vasár- és ünnepnap. A járatok június 23-tól szeptember 2-ig közlekednek PÁPA--VÁROSLŐD-HEREND-VESZPRÉM. - • t 730 1625 1805 1 | i Pápa, pu. é' * 9oo 1510 735 1630 1815 i Pápa, Központi-szálloda é 855 1505 806 17oi 1846 é Bakonyjákó i 823 1430 821 1716 1901 é Farkasgyepü i 810 1420 83(5 1731 1921 é Városlőd i 754 1404 851 1746 1936 é Herend i, 739 1349 915 1810 2000 >1 p é Veszprém '1 715 1325 t Június 23-tól szeptember l-ig csak vasár- és ünnepnap közlekedik. * V. 19—VI. 22. és IX. 2-től naponta; VI. 23 tói IX. l-ig csak hétköznapokon. (PÁPA)—MEZŐLAK—MAGYARGENCS—CELLDÖMÖLK. * t t * 350 1620 2207 | | i (Pápa, pu. MÁV 21) 715 . '. . 635 1640 2220 i Mezőlak é 630 1200 1453 7oo 1700 2240 i Magyargencs é 619 1140 1435 722 — — é Kemenesmagasi i — lln 1413 737 — __ é Vönöck pu. i — llOS 1404 748 835 12ii i Kemenessömjén é, 1 830 1055 1350 8oo 850 1226 1 »é Celldömölk A 1 815 1040 1335 t Csak vasár- és ünnepnap közlekedik. * Csak hétköznap közlekedik. Józsefné, Péter Sándor, Balog Endre, Gombás G., Móricz Mária, és Erzsé­bet, Dr. Kovács Istvánné, Fejes János, ifj. Laluk Pálné, Lóránt Ödönné, László László, Martsa Dánielné, Popovits József, Kajcsos Mária, Mándy Pál, Dr. Sörös Béla, Turchányi Etel, Csiszár Andorné, Takács Ferenc, vitéz Dr. Simon Istvánné, Vidonyi L., Huber Ferenc, vitéz Bálint Lászlóné, Gráf Samuné, Geiling Gyuláné, Thur­ner Nándorné, özv. Németh Jánosné, Kende Béláné, Dr. Lázár Ferenc, Márffy Dezső, Varró József, Steiner József, Kovács Imre, vitéz Vértes István, Rosinger Lajos, Zsuffa István­né, Molnár Dénes, Bőhm J. Lajos, Keppel József, Tóth Lajos, Szeleczky Gyula, Hodik Ferencné, Fa László, Koritschoner Lajos, Dr. Hirsch Jenő, Kummer János, Dr. Kauffmann Andor, Inhauser, Ludvig Nővérek, Katula Gyuláné, Böröczky Géza, Dr. Répás­sy, Schwartz Vilmos, Kraft József, Hodik Ferenc, Sághy, Mészáros Ele­mér, Süle Gábor, Dr. Tóth István, Laázs Ferenc, Beívelné, Végh Gyulá­né, Artz Albertné, Gondol Dániel, Németh Mária, Mészáros Istvánné, Somióné, Pityinger Nővérek, Sas Józsefné, Sághy N., Kolbe Nándor, Lambert Vilmos, § drb olvashatatlan aláírás, 10 drb N. N. 70 fillért: özv. Kokas Józsefné. 60 fillé t: Fodor Károlyné, Máté Istvánné, Schábel Károly, Friebert N., Koltay Pálné, Tóth Mária, Németh Istvánné, Kocsis József, Eisenbeck József. Bartha Gyula. 50 fillért: Bolla Ferencné, Pethő Endre, Szalay István, Mátz Sándorné, özv. Vadas Gyuláné, Sinkó Imréné, Szalmási Ferenc, Nagy Józsefné, Varga Károlyné, László Mihályné, özv. Kovácsné, Mayerné, Kocsis I.-né, Kovács Károly, Bokodi Imre, Hozlinger Imre, K. F., Stier Imre, vitéz Patcsay Gyula, Szalai Géza, özv. Kovács Istvánné. 50 fillért: Felker Dezsőné, Ball­manné, Abos Jánosné, György Ádám­né, Szűcs Lajos, Baranyai Gyuláné, Bauer János, Horváthné, Gorácz Mi­hály, Vankó András, Ifj. Popovits József, Kováts Endre, Ferenczy La­jos, özv. Bősze Jánosné, Bulla Dá­niel, Kemenesné, Halácsíné, Vathy Irén, Horváth Pálné, Deli Józsefné, Mayer István, Szalai János, özv­Zabrana Józsefné, Kovácsné, Kapri­Hálanyilatkozat. Mindazoknak, kik felejthe­tetlen drága jó édesanyánk elhunyta alkalmából részvé­tüknek bármi módon kife­jezést adtak, a ravatalra ko­szorút vagy virágot helyez­tek, ezúton mondunk hálás köszönetet. Harsányi József és László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom