Pápa és Vidéke, 35. évfolyam 1-53. sz. (1938)

1938-11-27 / 48. szám

Villanyerövel ujjá festem régi, kopott retiküljéí, bőrkabátját, cipőjét és egyéb bőrtárgyait minden színre GYŐRI bordíszmupgs * PJspjf, Kossuth Lajos-u 22, A m. kir. „Nádasdy Ferenc" 3/II. huszárosztály közétkezési bizot'sága 1939. január 1-től december 31-ig terjedő időre húsneműek szállítására versenytárgyalást hirdet A versenytárgyalás 1938. évi no­vember hő 30 án délelőtt 10 órakor a pápai huszárlaktanya gazdasági hivatalában tastátik meg. Ezen határ­időn túl beérkező ajánlatok nem vé­tetnek figyelembe. A pályázatra vonatkozó feltételek fentebb említett gazdasági h vataiban hivata Tos idő alatt d. e. 8-12 ig és 2-6 óráig megtekinthetők. Szélé nyi 425 gh. főnök. SPORT futball. Nyugati bajnokság. Csak három mérkőzést bonyolí­tottak !e vasárnap és így elmaradtak CVSE—SzFC és az SVSE-II. ker. FC találkozások. Unió—Előre 3:1 (0:0) Megérdemelten győzött a várpalo­tai együttes, csatársora nagyszerűen játszott és sorozatosan hidegre tette a fehérváriak védő vonalát. Az Előre csatárok lélek és összjáték nélkül semmit sem mutattak és a csapat­ból egyedül Szabó (kapus) és Farkas feleltek meg. Góllövők. Ei!er (2) Prém illetve Kotrobai. DAC—KFC 1:1 (0:0) Igazságos eredmény gyenge fede­zet játékkal. Nem nagy mérkőzés, de változatos és néhol eleven. Mind­két csapat legerősebb része a véde­lem. Góllövők: Knausz (1 l-esből), illetve vitéz Havasi. Hubertus—Perutz 2:2 (2:1) Magyaróvár. 600 néző. Veze'te: Garay II. Hubertus: Bergauer—Banjár, Sme­linga—Vucsko, Szabó, Salamon— Sipos, Behófcsic?, Fazekas, Kiss, Erd's II. Perutz: Németh—Ferber, Szakács —Hoffman, Tomenga, Varga—Vá­mos, Bolla, Magyari, Antalii, Dómján. Török Bálint-utca 18. sz. alatt egy négy-szobás kom­fortos lakás 1939. május l-re kiadd. Érdeklődni lehet: Puchinger Sándornál Fehér-malom Változatos élénk iramú játékban a Perutz mutat kevés fölényt, ennek ellené e a hazai csapat csatárai lő­nek többet kapura. Az első gólt a Perutz éri el, amikor a 12. percben Antalfi Vámos szép leadását fejjel a balsarokba nyomja. Rögtön egyenlít a hazai csapat, Németh Erdős II. elé öklöz aki közelről a hálóba bom­báz. 1:1. A 18. percben újabb Erdős II. gól: Sípos beadását fejjel a há­lóba helyezi. 2:1. Siposnak van még nagy helyzete, egyébként a pápai csapat támad a félidő végéig. A félidő első felében megítéletlen gólt kap a Perutz: Erdős II. sarok­rúgását viszi a széí a pápaiak kapu­jába és Varga már csak belülről ha­lássza ki. A 30. perc körül Vámos elfut, lövését Bergauer a hálóba ejti. Most nyomasztó fölényt harcol ki a hazai csapat és csak Német és Sza­kács játékának köszönhető, hogy dön­tetlen marad az eredmény. Bírálat Nehéz meccse volt ez a Perutznak és csak szerencsével hozta haza az egyik pontot, bár nagyszerű játékot mutattak a pápai fiúk Antalfi és Magyari régen értették meg ennyire egymást, egyedül Dómján volt kissé Horváth Gyula daráló malma Pápa, Török Bálint-u. 27. eliogad darálásra min- ­dennemü gabonanemíít. Ezenkívül elfogad dará­lásra szánt terményt min­den mennyiségben táro­lásra, illetve megőrzésre. Árpa és tengeri dara a legolcsóbb napi árban állandóan kapható. gyenge a neki szokatlan helyen. Vá­mos mint mindig most is nagyon veszélyes volt. Bolla szépen küzdött. A fedezetsor legjobbja Tomenga, de a másik kettő is egyformán jó volt. A védősor a szokott nagy formát mutatta és Némethnek nem egyszer volt alkalma bebizonyítani, hogy jó kapus. A Hubertus egész gárdaját dicséret illeti meg. Lelkesen küzdöt­tek és méltán mondhatjuk, hogy az SVSE után ez volt a Perutz legna­gyobb és legnehezebb mérkőzése. A bajnokság állása: « A csapat Ü, neve aj X 0 1 CO o N 'O Dönteüen — -o ­*o &c E •í M -rt ü S N » £ 2 ­m o a c « A csapat Ü, neve aj X O Dönteüen > < ÍC CL, 1 Perutz 12 9 1 2 35 16 19 2 SzSE 11 7 2 2 20 8 16 3 SVSE 8 6 1 1 29 11 13 4 Hubertus 11 5 2 4 31 28 12 5 KFC 9 4 3 2 23 21 11 6 GYAC 7 5 — 2 19 14 10 7 ETO II. 11 4 2 5 21 20 10 8 SzFC 9 4 — 5 18 15 8 9 DAC 10 3 1 6 19 22 7 10 CVSE 8 2 2 4 13 20 6 11 Előre 9 2 2 5 11 19 6 12 Unió 9 2 1 6 12 29 5 13 II. ker. SC 8 2 1 5 7 38 5 14 FAK 10 2 — 8 18 38 II. osztályú bajnokság. A második osztály győri csoport* jában egyetlen mérkőzést sem ját­szottak vasárnap. II. osztályú bajnokság állása. 1. Vacum SE 9 8 1 — 20 7 17 2. P. Vasutas 9 8 — 1 41 6 16 3. TSC II. 10 8 - 2 22 II 16 4. GyTC 11 5 4 2 26 21 14 5. Kapuvár 8 6 » 1 16 4 13 6. TSE 7 i 1 2 i3 8 9 7. Kühne 8 3 1 4 29 16 7 8. Hubertus II.*) 13 3 1 9 19 21 7 9. DAC U. 9 3 1 5 16 26 7 10. HVSE 8 2 2 4 10 18 6 11. BSE 7 2 2 3 3 10 6 12. Gy. Sz. TE 7 2 — 5 13 23 4 13. Perutz II. 9 2 - 7 10 29 4 14. UTE*) 13 1 12 5 6 44 2 *) Visszalépett. Előzetes Jelentés Heti műsor l /. osztály: Hubertus­Élőre, Perutz—KFC, DAC-SVSE, II. Kerülef-SzSE, GyAC—ETO II., FAK—CVSE, SzFC—Unió. II. osztály: Perut; II.—TSC 11., GyapjiHz^vő—Bánhida, TSE—Vacu­um, Kühne — P Vasutas. Aí újibban veszélyes KFC láto­gatja meg jövő vasárnap a Perutzot. Ha a p ipái f.úk a multheii formáju­kat kijátíf/.ák 3: l-es győzelemre lehet számítani. Szent István ünnepség dec. 8-án a Levente Otthonban. A Perutz H-t a TSC II. látogatja meg, tippünk 3:1a pápaiak javára. Vasutas a Kühnehez utazik. A ré­gen játszott gárda reméljük megveri a he edik helyen álló Kühne SC-t. A tipp itt is 3:1 a vasutas csapat javára. Asztalltennlsz. Bencések—Emericana 6:3 (5:1) Végre bekövetkezett a már nagyon megérdemelt bencés győzelem. Az Emericana balszerencsével játszott és reális lett volna az 5:4 es eredmény még akkor is, ha ők nyerik a revan­sot is. A legszebb mérkőzés Schrol­ler—Vida játszma volt. Egyesben: Ballagó—Nagy 21:8, 16:21, 22:20. — 0:1. Tocsik—Kum mér 13:21, 22:20, 21:14, — 1:1. Bősze—Farkas 22:20, 21:18,- 2:1. Biringer—Cser 23:21, 21:10, —3:1. Schroller—Vida 21:19, 19:21, 21:17, — 4:1. Kovács—Bertalanits 21:19, 21:12, — 5:1. Párosban: Tocsik, Kovács—Kum­mer, Farkas 24:22, 10:21. 21:16. — 6:1. Schroller, Biringer—Ballagó, Vi­da 17:21, 21:15, 21:19, — 6:2 Ber­talanits, Cser—Nagy, Bősze 9:21, 21:14, 21:14, — 6:3. Irodai munkálatokban jártas perfekt magyar-német gyors és gépiró-nő városunkban nagyobb iparvállalatnál január havi belépésre felvétetik. Ajánlatokat: személyi adat, életrajz, fizetési igény megadásával „Nyugdíjas állás ¥ jeligére a kiadóhivatalba kérjük. 81 egyszerű és legmodernebb ki­vitekben úgy készen, mint ren­delésre FSIskoIa-utca 7, Mindennemű berendezés* cikkek! Könnyített fizetési feitéíeltkl filiaml anyakönyvi kivonat 1938. november 18-24. Születtek: Nov. 18. Kőmíves József vasúti segédtiszt és neje Horváth Margit, fia: József, rk. Nov. 19. Musicz János napszámos és neje Berky Gizella, fia: György József, rk. — Hujter Erzsébet háztar­tási alkalmazott, fia: György Pál, rk. Nov. 21. Király Rezső asztalos­segéd és neje Szilos Mária, leánya : Erzsébet Terézia, ref. — Ifj. Kecskés József szövőgyári segédmester és neje Joó Magdolna, fia: István Imre, rk. — Gyúrom Imre napszámos és neje Nagy Erzsébet, fia: György, rk. Nov. 22. Farkas Ferenc szabósegéd és neje Tóth Mária, fia: István, rk. Köttesse könyvelt a He­resztéuy Nemzeti Nyomdá* ban, Pópa, Csáky utea 21. Nov. 23. Friedmann Jenő cukorka­kereskedő és neje Fuchs Kornélia, leánya: Ráchel, izr. — Kapa István napszámos és neje Széber Mária, leánya: Erzsébet, rk. Nov. 24. Ács Gizella háztartásbeli, fia: Tibor, rk. meghaltak: Nov. 18. Özv. Tuba Jánosné Mé­száros Margit, rk., 61 éves, agyvérzés*. Nov. 22. Kúti Pál László, rk., 45 napos, tüdőlob. Nov. 24. Doktor Sándorné Kurucz Mária, rk., 81 éves, elaggulás. — Özv. Makai Jánosné Csukárdi Erzsé­bet, rk., 67 éves, szívizomelfajulás r tüdőtágulás. Házasságot kötöttek: Nov. 19. [Nagyfi Rezső szobafestő­segéd, rk. és Mágocsi Mária szövő­gyári munkánő, rk. — Bőhm Géza fodrászsegéd, ref. és Urbán Margit elárusítónő, rk. — Virstlein István bádogos és vízvezetékszerelősegéd* rk. és Márton Mária, rk. Nov. 20. Szép Antal (özvegy) föld­mívelő, rk. és Hoffman Anna, rk. — Knotz Gergely vendéglős, rk. és Pol­gár Anna, rk. Nov. 21. Dr. Rosti József (özvegy) vegyészmérnök, izr. és Deutsch Mal­vin (özvegy Kovács Jenőné), izr. Nov. 23. Sofer Frigyes rabbi, izr. és Grünwald Malvina, izr. Lapzárta: csütörtök este 6 Órakor Felelős kiadó: N emcsics Elek . Nyomatott a Keresztény Nemzeti Nyomda­vállalat R.-T. nyomdájában, Pápa. Felelős üzemvezető: Ifj. Téglássy János

Next

/
Oldalképek
Tartalom