Pápa és Vidéke, 27. évfolyam 1-52. sz. (1930)

1930-02-09 / 6. szám

seknek eszébe nem jutott volna zár­órát csinálni. * * * A megjelent asszonyok és lányok közül következők neveit sikerült fel­jegyeznünk. Zárójelben a jelmezesek jelmezét közöljük. Asszonyok: Dr. Adorján Gyuláné, Antal Gusztávné, Csehy Józsefné, Csillag Károlyné, Dobó Jenőné, dr. Domonkos Gézáné, Egresits Jánosné, Fa Mihályné, Gergye Istvánné, Grát­zer Jánosné, Grézló Béláné, Hamuth Jánosné, Horváth Eiekné, Horváth Istvánné, Horváth Kálmánné, Hor­váth Lajosné, Horváth Máténé, Jerfy Józsefné, vitéz Karcsay Béláné, Kar­lovitz Adolfné, Kiss Józsefné, Kocsis Józsefné, Koloszár Ferencné, dr. Konkoly-Thege Sándorné, Kökössy Zoltánné, Kőszeghy Jenőné, Kötbaum Sándorné, Kunt Jánosné, Kunt Lász Ióné, Marék Józsefné, Marton Dénes­né, Michelsz Jánosné, Mikóczy Ala­josné, özv. Mikovinyi Ödönné, Mé­száros Kálmánné, Molnár Lajosné, Mózer Jánosné, Nagy Jánosné, Nisz­ler Kálmánné, Pados Ferencné, Pálo­vics Józsefné, Pápay Gyuláné, vitéz Párka Jánosné, özv. Pethő Józsefné, vitéz Peterdy Arturné, Pék Józsefné, Péntek Lajosné, Pósa Mihályné, Puchinger Istvánné, Puchinger Ká rolyné, özv. Rácz Gyuláné, Schmiedt Gusztávné, Simonits Györgyné, dr. Sulyok DezsŐné, Özv. Stieffel Jenőné, Szabó Józsefné, Szakács Imréné (török nő), Szeleczky Gyuláné, Szente Gyuláné, Szenténé Szabó Etelka, dr. Szijjártó Antalné, Szőnyeghy Lászlóné, dr. Tomor DezsŐné, Tóth Ferencné, dr. Tóth Istvánné, Tóth Károlyné, Varga Gyuláné, Varga Jánosné, Varga Józsefné, Vaszary Miklósné, Vágó DezsŐné, özv. Vissy Imréné és Zsuppán Lajosné. Leányok: Antal Irénke (pierette), Botka Vali (römi kártya), Biró Mici, Briglevich Irénke, Csehy Erzsi, Csehy Lilla (pierette), Csécs Erzsébet, Csil­lag Ilonka (pierette), Dobó Magdy (tiroli), Döme Irén (szív), Fuchs Fájdalmak ellen Aspirin-tabletták Gyógyszertárakban kaphatók. Katalin (cigány), Fuchs Mária (susz­terinas), Gárdos Panni, Gergye Ilus, Grátzer Vicus, Grézló Sári (szív), Hajnóczky Margit (Jolii Jocker), Har­kay Irén (cigány), Hertl Janka (abbé), Horváth Elli (szekfü), Horváth Erzsi (csillagos ég), Horváth Ilonka (pós­tás), Horváth Magda (Afrika), Hor­váth Mili (tiroli), Horváth Rózsi (pipacs), Horváth Sári (matróz), Jerfy Magdy (szív), Kaufmann Mária, Kiss Mici (spanyol nő), Kocsis Etelka, Ko­csis Mária (patkó), Kovács Margit, Könczhöl Erzsi őózsa), Könczhöl Irén (matróz), Kőrös Ilus (hollandi lány), Kötbaum Baby (fokos), Köt­baum Bözsi (apród), Lakat Dunci, Marék Vilma (bajadér), Mátz Ilonka (paprika), Mészáros Nusi, Molnár Bébi (koráll), Molnár Jolán (bajazzó), Molnár Mária, Molnár Ilus (szekfü), Nagy Sári (szobalány), Pap Bözsi, Pap Lujza, Pathő Mici (zsoké), Pék Ilus, Péntek Ilus, Pósa Matild (pie­rette), Puchinger Manci (pattogatott kukorica), Schneider Elli, Simonits Rézsi (láng), Sparing Gizi, Sparing Manci, Szabó Irén (hollandus), Szabó Terus (pierette), Szalay Mária (pala­tábla), Szente Edit, Szente Elza, Szentmiklóssy Juci (pierette), Sző­nyeghy Sári (néger), Tamás Rózsi (rózsa), Tomsich Sári (malom), Tóth Baby (szív), Tóth Vera (biedermayer), Varga Lola, Varga Margit, Vágó Dudi (ördög), Virág Vilma, Zsilinszky Margit sgróf Lubienszky Kócia (maharadzsa). Férfi jelmezesek: Balogh Géza (néger), Briglevich Lajos (cigány), Hrabovszky Dezső (zenebohóc), Hrabovszky Miklós (eurazsia), Kum­mer János (szaloncukor), Nagy Sán­dor (spanyol), Pacsay Gyula (indián), Paulich Győző (hálái), Reid Béla (apacs), Szakács Imre (maharadzsa), Tippel Rezső (rokokó), Závory Zol­tán (négei). HÍREK. ••• Cserkészünnepély. A pápai bencés reálgimnázium 159. számú Corvin Mátyás cserkész csapata febr. 16 án cserkészünnepélyt rendez. Az ünnepély sorrendje: febr. 16 án déle'ött fél 9 órakor szentmise a bencés templomban. Szentmise után a csapat két új rajzásziajának meg­áldása. A két új rajzászló egyike a nagytemplomot építő gróf Esterházy Károlyról, másika pedig Vértes Zoárd­ról, a bencés reálgimn. cserkészcsapa­tának alapító parancsnokáról lesz el­nevezve. A rajzászlók megáldását Vér­tes Zoárd tanár, a IV. ker. vezető­tisztje végzi. Szentmise alatt az ifjúsági énekkar énekel. 10 órakor a reál­gimnázium dísztermében fogadalom­tétel és zászló-avatás. Ennek műsora: 1. Cserkészinduló. Előadja a fúvós zenekar. 2. Fogadalomtétel. 3 Ün­nepi beszéd. Mondja dr. Niszler Teodóz reálgimn. igazgató. 4 Rad­ványi K.: Cserkész zászló avatása. Szavalja Farkas László V. o. t. 5. Himnus. Előadja a fúvós zenekar. Ezen ünnepségre belépő díj nincs. Este fél 6 órakor cserkész víg est a reálgimnázium dísztermében a kö­vetkező műsorral: 1. Prológ. Mondja Karner Imre IV. o. t. 2. Muzsik J.: Induló. Játssza a fúvós zenekar. 3. Radványi K.: Dugó Jani Angliá­ban. Tragikomédia. 4. Magyar tánc. 5 Muzsik J.: Diákdal-egyveleg. Játssza a fúvós zenekar. 6 Radványi K.: Az ideális tábori konyha. Tábori jelenet. 7. Muzsik J.: Magyar dal­egyveleg. Előadja a fúvós zenekar. 8. Tábortűzi szórakozások. Előadás után hideg buffet. Belépő díjak : I—VII. sor 2 P, VIII—XV. sor 1 50 P, XV—XX. sor 1 P, állóhely 50 fillér. Jegyek elővételben a Pax könyvkereskedésben és este a pénz­tárnál válthatók. Olvassa a „PAPA ÉS líIDÉKÉ-t!"" Eljegyzés. Horváth István városi tisztviselő, műkedvelőgárdánk egyik legértékesebb tagja az elmúlt vasár­nap eljegyezte Horváih Juliska oki. tanítónőt. Gratulálunk. Iskolai hir. Babos Gyula ba­konykoppányi kántortanító ugyané minőségben a fejérmegyei Sövédre távozott. Benne a Bakonyalja vidéke egyik legjobb kántorát vesztette, kire békés természetéért is sokáig em­lékezettel fognak visszagondolni is­merősei. Tíz évet töltött Bakony­koppányon. Közgyűlés. A Belvárosi Kat. Kör febr. 9 én d. u 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését a Kör helyiségé­ben. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 16 án tartják meg. Ekkor a közgyűlés a tagok számára való tekintet nélkül határoz. A Kat. Munkásnő Egyesület és az Iparos Dalkör febr. 16 án, vasárnap este fél 9 órai kezdettel a Griff-szálló nagytermében farsangi táncmulatságot tartanak. Belépő-díj: személyjegy 1 20 P. A zenét Birkás Laci zenekara szolgáltatja. A tánc kezdeténél és szünet előtt a dalárda énekszámokat ad elő. Srfz egésze éléében híí bar cd VARRÓGÉP. XewWyW&w- feltát&l&k^ ylZcLCsSxyrtij haJJÍ> K&s-zl&LeJc,. SINGER VARRÓGÉP RESZV TARS. Pápa, Kossuth-utca 30. sz. személyes, 58 darabból 158 pengőföl kaphatók Pápán őr cégnél, Fő-tér 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom