Pápa és Vidéke, 24. évfolyam 1-52. sz. (1927)

1927-01-30 / 5. szám

3MPS betegségei, idején S§g keSOrÚVÍZ Emésztési zavaroknál egy fél pohár Sckmidthauer-féle W biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomrot, beleket és ezáltal 323 jelentékenyen fokozza a szervezet ellenálló képességét. Kapható kis- és nagyüvegben. Szétküldési helye: Igmándi keserűvíz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve. Jan. 25. Schvarcz Sándor asztalossegéd és neje Menczer Riza, leánya: Katalin, izr. — Németh Sándor kocsis és neje Stahl Erzsébet, leánya: Erzsébet, rk. Jan. 27, Kis Mihály vasúti mozdonyfütö és neje,Vadász Lidia, fia: Sándor, ev. — Molnár Terézia cseléd, leánya: Petronella. Meghallak s Jan. 21. Szukop Ferenc ny. postatiszt rk, 83 éves, tüdőlob. jan. 22 Szukop Ferencné Sturzer Terézia, rk., 80 éves, tüdőlob. — Varga István föld­mivelő, rk., 68 éves. érelmeszesedés. Jan. 23. Száki József napszámos, rk., 69 éves, eiaggulás. — Kis Ernő ny. főgimn. igazgató-tanár, ref., 71 éves, tüdőtágulat. — Akaratos Tamás faragó, rk., 74 éves, eiaggulás. Jan. 24. Goda Gyula ny. tűzoltó, rk., 13 éves, tüdőtágulat. — Stiffel Jenő kala­pos, rk., 37 éves, szívbaj. Jan. 26. Szekér Sándor, rk., 22 hónapos, tüdőlob. Jan 27. Özv, Sós Dánielné Kreisz Fáni, rk., 76 éves, eiaggulás. — Nagy Sándor, ref., 17 napos, veleszületett gyengeség. — Özv. Rechnitzer Jakabné Kaufer Fáni, izr., 74 éves, eiaggulás. — Deli Lajosné Finta Juliánná napszáinosnő, ev., 20 éves, vér­mérgezés. Házasságot kötöttek s Jan-22. Wieber Imre honv. főhadnagy állatorvos, rk. és Gaál Terézia, rk. — Nagy István molnársegéd, rk. és Antal j Mária gyárímunkásnő, ev. — Nagy Kálmán postaaltiszt, rk. és Mórocz Rozália, rk. jan, 27. Nagy Sándor bazaltbányamun­kás, rk. és Panze Katalin, szakácsnő, rk. Lapzárta csütörtök este 8 órakor. LaptuSajdonos és kladö a pápai Kaik. Síúe. Keresztény Nemzeti Nyomda R.-t. Pápa. ^hhhhi —— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik gyá­szomban velem éreztek, rész vétüket kifejezték, drága ha­lottam véglisztességén meg­jelentek és azt virágokkal díszítették, ezúton is hálás köszönetet mondok. Pápa, 1927 jan. 28 50 Özv. Stiffel Jenőné. Kdrpitosmghely-áthelyBZB^! Tisztelettel értesítem a n. é. közön­séget, hogy Vásár u. 22. sz. alatti KÁRPITOS MŰHELYEMET Jókai Mór utca 5 szám alá, az Irgalmasok bérházába helyez teni át. — Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, javításo­kat gyorsan és pontosan készitek. Kérve- a n. é. közönség további szives pártfogását, maradok kiváló tisztelettel: HAPLI JÓZSEF kárpites-mester. 39 József főherceg szálloda Bpest, VIII., Baross-tér 2. (A Keleti pályaudvartól 2 perc.) Teljesen átalakítva. Hideg-, melegvíz fürdő, központi fűtés, lift, telefon áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére. Feltűnő olcsó árak. Szobák már 2-40 pengőtől kaphatók. KURTZ GYULA veszprémi zongorakereskedö új minta zongorát küldött eladás cédából. Megtekinthető ERHARDT DEZSŐNÉL Pápán, Fő-tér 10, sz. Ház-eladás. A Gyimótl úton (a Hodoska vendéglővel szemben) egy minden­féle gazdálkodási célra alkalmas úi ház és egy házhely szabadkézből eladó. Érdeklődni lehet a Hodoska vendéglőben. 43 Mosóteknőket sajdt találmányú módszerem­mel elkészítve, mindenféle mé­retben olcsó áron, állandóan raktáron tartok, melynek tar tósságáért szavatolok. CZIFFER LAJOS asztalosmester PÁPÁN, VAJDA-UTCA 3. SZÁM (Bástya mellett.) 17 Használt 8 HP benzinmotor és cséplőgép kifogástalan állapotban, 900-as dobbal, elevátorral, dará­lóval szabadkézből eladó. KIRSCH JÓZSEF ÉS TÁRSAI 41 Bakony koppány. Hirdessen a Pipa és Vidttiben!:-: 4 szobás szép lakás kiadó Győrött a központban. Érdeklődők szíveskedjenek címüket „Modern m jeligére a Győri Hirlap­47 hoz beküldeni. Bahonnaljai Mmalom R.-T. Pápateszér. Elsőrendű őrleményeinket ajánljuk viszonteladók és sütőiparosok nagybecsű figyelmébe. Előnyös ajánlatunkkal levélbeli megkeresésre is készséggel szolgál pápai lerakatunk Barát utca 2 ik szám. Bahonyaljai JHíímalom R.-t 22 fllii^ és aki lói és olcsón akar vásárolni, t mit n az tekintse meg több milliárd korona értékű áruházunkat, ehol minden elképzelhető f^rfi- és nőiszövet, kész férfi- és női ruha, téli­kabát és szőrmebunda, kötött mellények és szvet­terek, férfi- és női fehérnemfíek, harisnyák és zoknik kaphatók. Aki egyszerre három millió értékű árút vásárol, annak III. oszt. személyvonat útiköltségét az Orsz. Gazdakör ide és vissza megtéríti. Országos Gazdakör Tagjainak Áruforgalmi Szövetkezete Budapest, V., Nádor-utca 12. 387 A mélyen tisztelt hölgyközönség szíves tudomására hozom, hogy a tavaszi divat legizttsesebb, legszebb, legújabb bécsi modelljei megérkeztek kérem azokat megtekinteni és szükségletüket idejében beszerezni. Kiváló tisztelettel: BAJTAY ERZSI divatárusnő, Deák Ferenc u. 1. sz. 35 Műhelyátvétel. Keresztem Gábor féle asztalosmUhelyt (Jókai Mór utca 56. szám alatt) átvettem. Elvállalok mi den e szakmába vágó munkát, egyszerűtől a leg­díszesebb kivitelig. A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, vagyok tisztelettel": BOJSZA LAJOS bútor- és épQIet asztalos. 36 LftjZLÓ MIKLÓS műszaki üzlete PfiPR, FŐ-TÉR 20. SZ. •BMnBnilHSSBHMa I Ipari és mezőgazdasági anyagok, szerszámok, olaj, I B benzin, gép- és kazán­ponyvák, zsákok, magas nyomású tömítések és üvegek, gépalkatrészek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom