Sztana-Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1914-1943 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 3. (Pécs, 2014)

Név- és tárgymutató

Kolozsvári m. kir. tudományegyetem Id. Ferenc József Tudományegyetem Koltay-Kastner Jenő....105,107,143,169,175,185,187, 188,189, 192,193, 198 Komjáthy Lajos................................................85, 242, 257 kommunista hallgató...........................................................179 kommunista szervezkedés................................167,169,171 Komócsy István..................................................................114 Komoróczy György............................................................165 Konczvald Endre......................................................166, 213 Kónya Károly.......................................................................180 Kopács József........................................................................55 Koptil Géza..........................................................................180 Korányi Frigyes.........................................................123,152 Korányi Sándor........92, 96,102,111,133,165,197,199, 209 Korb Flóris...........................................................................139 Kórbonctani Intézet (Tanszék)........37, 39, 45, 51, 89,179, 194, 253 kormányzói elismerés....189,194, 221, 225, 246, 258, 268 Komemann Ernő..................................................................178 Kornfeld Móric....................................................................115 Komis Gyula......22, 36, 37, 50, 54, 60, 61,113,120,132, 142,145,186,187, 207,211, 221, 223 Korona utcai bérház (Pozsony)............................................33 koronázás..............................................................28,134,153 korporativ jogalanyiság......................................................146 korpótlék...................................................................24, 32, 34 Kórtani Intézet (Tanszék).. 79, 99, 216, 219, 223, 242, 268 Korzó Kávéház......................................................................86 Kossuth Lajos Tódor.............................................................80 Kossuthányi Ignác-féle segélyalapítvány............................20 Kossuth-szobor..........................................................114, 2 51 Kostyán Károly.................................................178, 211, 217 Koszits Ákos...............................................................113,114 Koszmovszky József..................................................122,149 Koszó János............................177,179, 183,188, 189, 227 Kosztits Kamill....................................................................156 Kosztka Emőné Id. Ranga Aranka (Kosztka Emőné) Kotsis László.......................................................................107 Kovács Alajos......................................................................159 Kovács Ferenc.....................................................................256 Kovács József......................................................................176 Kovács Károly.......................................................................49 Kovács Sándor.......................177,188,191,199, 201, 207 Kovács Zoltán............................................................171, 217 Kovácsics Sándor...............................................................137 Kovalovszky József....................75, 76, 79, 80, 84, 98, 253 Kováts Andor............................................................33, 260 Kováts Boldizsár.................................................................171 Kováts Ferenc........................................................19, 28,149 Kováts István....................................................119, 251, 260 Kozma Géza...............................................................173,176 Kozma Róbert........................................................................50 Köcski Sándor..................95,187, 214, 217, 256, 258, 259 Kölcsey Ferenc....................................................................235 Kölgyessy Andor.................................................................201 Kölni Egyetem.....................................................................220 költségvetés Id. egyetemi költségvetés könyvadomány....66, 70, 96, 98,103,121,122,129,131, 141,143,144,145,170,171,172, 231, 232, 251 Könyvkereskedők Egylete....................................................30 Könyvtár Id. Egyetemi Könyvtár Könyvtárbizottság Id. Egyetemi Könyvtárbizottság könyvtárhasználat...............................................................2 2 könyvtári illeték.93,114,120,126,128,129 könyvtárigazgató.....21, 22, 23, 24,33,35, 51,66, 72, 74, 76,80,103,114,116,137,140,146,160,176,177, 179,182, 200, 232, 260, 266, 268 könyvtártani előadás...................................................113,116 kötelező tantárgy..................................................................110 Kövesdi Albert Béla............................................................252 Közegészségi és Társadalompolitikai Országos Értekezlet .........................................................................................102 Közegészségtani Intézet (Tanszék).......195, 213, 217, 219, 228,242 Középkori Magyar és Egyetemes Történeti Tanszék....234, 236 Közgazdaságtan és Pénzügytani Tanszék................71, 248 Közgazdaságtan és Statisztikai Tanszék.............................71 Közigazgatási Bíróság........................................................163 Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék................115, 247 Közigazgatási Tanfolyam...................................................258 Központi Röntgen Intézet.......89,112,179,195,196, 204, 205.227 Központi Sajtóvállalat Rt....................................................192 Központi Statisztikai Hivatal....................................159,169 közszolgálati alkalmazottak gyerekei ....180,181,191, 203, 211.228 közszolgálati idő.............99,144,161, 232, 233, 237, 251 közszolgálati tisztviselő......................................................151 Krakkói Egyetem..........................................................91,135 Kramár Jenő......................................................110,140,149 Krämer Vilmos......................................................................98 Kraszkó János.............................................................171, 229 Krausz Sándor.............................................................190, 207 Kreiker Aladár.......................................................................50 Kretter Rezső........................................................................179 Krisztics Sándor.....................183,184, 233, 262, 264, 271 Kubányi Károly...................................................................179 Kuhl József..............................................................................66 Kukán Ferenc..............................................................203, 204 Kulcsár Sándor...........................................................195, 200 Kulin Viktor..............................................................46, 47, 50 Kultsár István..............................................................149,159 kultuszminiszter Id. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kumlik Emil............................21, 22, 33, 35, 51, 66, 72, 74 Kun Lajos.............................................................................209 Kunnert Károly....................................................................253 Kurucz Istvánné..................................................................255 Kutnyák János...................................................136,181,191 Kutnyák Mihály...................................................................136 Kühn Szaniszló....................................................................260 külföldi állampolgár felvétele............................................181 külföldi félév beszámítása....................................69, 98,103 külföldi kiküldetés.....................................................192, 227 külföldi ösztöndíj....76,122,138,139,152,176,186,189, 196, 200, 201, 205, 206, 216, 217, 224, 225, 228, 231, 245,248,255,260,265 külföldi tanulmányút...............................122,134, 235, 237 külpolitikai ügy...................................................................185 L Lábán Antal.................................................................140, 216 laboratóriumi felszerelés.......................................................27 Lágler Béla...........................................................................131 Lajos Iván.................................................120,123,176,178 Lajos László................................................................211, 243 Lajos Miksa Egyetem (Ludwig-Maximilians-Universität) ..........................................................................................105 lakáspénz...................................85,100,106,107,120,145 Lakatos Géza........................................................................109 lakbérsegély....................................204, 207, 209, 215, 219 Laky Dezső.............................................................................43 Laky István.............................................................................49 Laky Sarolta............................................................................50 284

Next

/
Oldalképek
Tartalom