Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Pápai Egyházmegye

Pápai egyházmegye HOMOKBÖDÖGE Somogyi János lelkész Balatonfőkajári (Veszprém vármegye) földműves családból származom So­mogyi János és Gáspár Zsuzsanna szülőktől. Ketten vagyunk testvérek István öcsémmel, aki katonatiszt, alezredes Szombathelyen. Minden iskolámat Pápán végeztem 1909. júniusban. Mint adminisztrátor a Borsod megyei Szakácsiba kerültem. Itt 2 évig segédlelkész, 6 évig megválasztott rendes lelkész voltam. Innen Ujlőrincfalvára (Heves vármegye) kerültem, s itt voltam 3 évig. 1916-tól 1922. június 20-ig mint tábori lelkész szolgáltam Miskolcon és Csót-táborban.35 Innen Homokbödögére választottak 1921. május 28-án. 1909-ben házasodtam. Szűcs Béla vilonyai református lelkész36 és Mészáros Etelka leányát, Jolánt vet­tem el. 8 gyermekünk született, 4 él. KÉTTORNYÚLAK Horváth Lajos lelkész Született 1883. év augusztus 26-án Nagypiriten (Veszprém megye) egyszerű földműves szülőktől. Elemi iskoláinak elvégzése után tanulmányait a pápai re­formátus kollégiumban folytatta, s itt végezte a teológiai akadémiát is 1892- 1905-ig. Lelkészi vizsgát tett 1906. szeptember hóban, jeles eredménnyel. Szolgált Tápon (Győr megye) 1905. szeptember 24-től november 10-ig, Mező­lakon (Veszprém megye) 1905. november 10-1906. január 24-ig, ismét Tápon 1906. január 24-től 1907. január 17-ig helyettes lelkészi minőségben. 1907. január 17-től 1914. június 4-ig Magyarszentkirály-Cseszneken szolgált mint rendes lelkipásztor lélekben összeforrva, hívei szeretetétől körülövezve végezte ma­gasztos hivatását, melynek eredménye megnyilvánult a megújult hitéletben és a rövid idő alatt végezhető munkálatokban, a lelkészlakás, iskola nagyobb mérvű újjáalkotásiban. 1914. június 4-től a kéttornyúlaki anyaegyház, Borsosgyőr, Dáka, Nóráp le­ányegyházak lelkipásztora lett. Rövid itt tartózkodás után kitört a világháború, így a külső munkálatok he­lyett a lelkek megmentésére kellett irányozni minden idejét, és tőle telhetőleg 35 Csót, Veszprém megyei község határában az első világháború idején, 1915-ben létesült hadifo­golytábor. 1915-1918 közöt orosz, olasz, román, lengyel és szerb hadifoglyokat őrzött, 1919-ben me­nekültek átmeneti szállásául szolgált. 1923-ig főleg az orosz hadifogságból hazatértek egészségügyi és politikai szűrésére használták. HARMATH-KATSÁNYI1984.225. A tábor történetéről: DELY 2010. 36 Szűcs Béla 1840. május 30-án Alsóörsön (Zala vm.) született. Tanulmányait Pápán folytatta, azok végeztével Kenésén volt rektor. Az 1867. évben Székesfehérváron tartott egyházkerületi közgyű­lésen szentelték lelkésszé. 1867-1868 között Takácsin, majd Kupon volt helyettes lelkész, 1868-tól 1872-ig Nagyacsádon szolgált. 1872-ben a felsőörsi gyülekezet választotta lelkészévé, 1875-től 1907- ig Vilonyán lelkészkedett. 1907. október 3-án 67 éves korában hunyt el. Felesége Mészáros Etelka volt. DREKK O. 394t. 154. DREL1.1. u. Nagyacsád. 2. Takácsi. I. 3. II. 38. TtREL I. 8. d. 7. Felsőörs. 4, 30. d. 8. Kúp. 1. d. 11. Vilonya. 1,13. TÓTH 1927.57,92. DPL1907.725.-573-

Next

/
Oldalképek
Tartalom