Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Pápai Egyházmegye

Pápai egyházmegye 1918. október 29-én megnősül Ősiből, felesége Heiner Jolán. Négy gyermekük születik: Jolán, Lenke, András és Erzsébet. Jolán tanítónői oklevelet szerzett, majd 1943. IV. 27-én férjhez ment dr. Bujdosó Ernő pápai gimnáziumi tanárhoz.91 Lenke líceumi érettségit tett, Erzsébet pedig tanul. Az első időkben hivatása komolyságát átérző presbitériummal szépen épül a gyülekezet külső és belső épülete, kezd lelki házzá formálódni, s így építi meg a tanító-, azután a paplakást 1929-ben. Lassan-lassan azonban kidőlnek az öregek, és a lelkipásztor magára marad, s nehezen bír a korszellem áramlásaival. Segédlelkész: Nemesgörzsönyben 1913. X. 13-XI. 1-ig, majd helyettes 1914. X. 4-ig. 1914. X. 4-1915. IV. 1-ig Takácsin helyettes, 1915. IV. 1-től Nyárádon helyet­tes 1915. VIII. 1-ig. Ettől X. 1-ig Mihályházán, 1915. X. 1-1916. IV. 1-ig Győrben. Ettől 1916. Xl-ig Kocson helyettes lelkész. Nagy András lelkipásztor NAGYPIRIT Bolla Vince lelkész 1942. március 8-tól kezdve. Születtem 1912. év augusztus hó 29-én Noszlop községben, Veszprém várme­gyében földműves szülőktől. Apám Bolla Sándor, édesanyám neve: Trombitás Julianna. Elemi iskoláimat Noszlopon végeztem, s az ötödik elemiből mentem a pápai református főgimnáziumba 1923 szeptemberében, hol 1931 júniusában, a főiskola négyszáz éves évfordulója alkalmával, jó eredménnyel érettségi vizsgát tettem. Még ez év őszén beiratkoztam a pápai teológiai akadémiára, s 1935 júniu­sában absolválván szeptember hónapban letettem az első lelkészképesítő vizsgá­latot, 1937 szeptemberében pedig a második lelkészképesítő vizsgálatot, előbbit jó, az utóbbit pedig jeles eredménnyel. Segédlelkészi szolgálatom helyei a következők: Takácsi 1935. október 1- október 20. Noszlop október 21-31. Enying november 1-december 31. Nagypirit 1936. január 1-1939. június 30. Körmend: 1939. július 1-október 31-ig segédlel­kész, november 1-1940. március 31-ig helyettes lelkész, április 1-től szeptember 30. ismét segédlelkész. Október 1-1941. július 31-ig Nagyrákos, segédlelkész. Augusztus 1-től augusztus 31. Csonkahegyhát. Szeptember 1-15. Zalaegerszeg. Szeptember 16-október 13. Hedrehely, lelkésztanító. Október 14-1942. március 1-ig Visnye, lelkésztanító. Innen jöttem Nagypiritre 1942. március 8-án rendes lelkipásztornak, s beiktatásom is e napon volt. 1935-ben szereztem tanítói oklevelet. 1942. április 21-én kötöttem házasságot Celldömölk községben Palotay Mári­ával, kinek édesapja Palotay József nyugalmazott vasutas, császári születésű, al Bujdosó Ernő az 1942/43. tanévtől mennyiségtant és fizikát tanított a pápai református gimná­ziumban. 1946. január 1-vel nevezte ki a pápai mezőgazdasági iskolába tanárnak a Vallás- és Közokta­tási Minisztérium. Pápai Református Kollégium értesítői 1942/43. 19, 47, 57, 73, 96, 129, 132, 157. 1943/44.25,34,36,53.1945/46.1.-592-

Next

/
Oldalképek
Tartalom