Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Somogyi (Belső-Somogyi) Egyházmegye

Somogyi (Belső-somogyi) egyházmegye megkezdett iramot. A hanyatló erő, helyesebben az egyre jobban mutatkozó erőtelenség arra kényszerít, hogy amihelyt tehetem, elmenjek. Boldoggá tesz az a tudat, hogy hét gyermekem közül egyik lelkésznek készül, és szerettei folytatja apja munkáját. Bolhás, 1943. június 22. Mózes Ernő lelkipásztor BÖHÖNYE Bódis Sándor lelkész Somogy vármegye Alsók községében születtem 1905. május 30-án, szegény földműves családból. Édesapám neve Bódis József, édesanyámé Vas Erzsébet. Elemi iskoláimat Alsókban, középiskolámat Csurgón, a református gimnázium­ban végeztem. 1925-ben iratkoztam be a debreceni Tisza István Tudományegye­tem Hittudományi Karára, s 1929-ben ott szerezve abszolutóriumot, I. lelkész­képesítő vizsgámat a tiszántúli református egyházkerület bizottsága előtt tettem le. Megelőzőleg 1928. decemberben, majd januárban mint IV. éves teológus exmissziót nyertem segédlelkészi teendőkre, s megnevezett hónapokban Déva- ványán működtem, ahol megismertem feleségemet, aki ott a mezőgazdasági szakiskolában tanított. 1929. június 14-én Köröstarcsára küldettem ki segédlelkésznek, ahol 1930. augusztus 15-ig szolgáltam. Ekkor kértem a dunántúli református egyházkerü­letbe való átvételemet segédlelkészi minőségben, melyet elnyerve 1930 szeptem­berében Bürüsre rendeltettem segédlelkésznek. Bürüs után Csurgón lettem segédlelkész 1931 márciusától kezdve. 1931 szep­temberében Pápán tettem le Il-ik lelkészképesítő vizsgámat, majd mint csurgói segédlelkészt 1932. február végén Tótszentgyörgy hívott meg egyhangúlag ren­des lelkészének. Szolgálatomat itt 1932. március 21-én kezdtem meg 1942. októ­ber 25-ig, amikor csere útján Böhönyére kerültem rendes lelkésznek. 1932-ben április 4-én kötöttem feleségemmel házasságot Zalabesenyőn. Neve Málnásy Ilona, okleveles tanítónő. Született 1907. október 23-án Ho- monnán, régi tanítói családból. Apja, Mihály községi tanító, anyja Kaschauer Júlia. Feleségem középiskoláit Zalaegerszegen és a győri állami tanítónőkép­zőben végezte. Tótszentgyörgyön 1938-ban született (május 16.) Lóránt, Attila nevű gyerme­künk. BÜRÜS-VÁRAD Munkácsy Lajos lelkész Munkácsy Lajos, a bürüs-váradi egyház rendes lelkésze született Becefán, 1889. április 6-án lelkészcsaládban. Atyja Munkácsy Lajos becefa-zsibóti lel­-664-

Next

/
Oldalképek
Tartalom