Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 1. Lelkész kötelezvények

engedelmeskedem, mellyröl ezen kéz írásomat adom. 12. Mártii, 1766. Tapoltza- feon. Manu propria. Tiszteletes Vass István uram ki ment ebből a mi tractusunkból a somogyi tractusba, He­tesre 1787-dik esztendőbe, Septemberbe. Én, Csaba István, a’ mellyre az én tiszteletes senior uramnak magam eskűvésemmel köteleztem magamat, ugyan azonokra kezem írásával is kötelezem, tudni illik hogy én a’ Helvetica confessionak Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, hogy ezen szent társaság canonice eligált superiorának engedelmeskedem, mellyröl ezen kézírásomat adom. Die 12. Maii, 1767. [Pecsét.] En, Komáromi Samuel, a melyre az én tiszteletes senior uramnak magam eskűvésével köteleztem magamat, ugyan azonokra a kezem irásávalis kötelezem, tudni illik hogy én a Helvetica confessionak Szent írással meg edgyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, hogy ezen szent társaság canonice eligalt superioranak engedelmeskedem, melyről ezen kézírásomat adom. Die 20. Decembris, 1767. [Pe­csét.] Én, Bakoss Gergelly, az én tiszteletes senior uramnak magam eskűvésemmel kötelez­tem magamat, ugyan azonokra kezem írásával is kötelezem, tudni illik hogy én a Helvetika confessionak Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből meg maradok, hogy ezen szent társaság canonice eligált superiorának engdelmeskedem, mellyröl ezen kéz írásomat adom. Die 23. Április, 1769. Maga kezével. Reverendus hie vir post obitum reverendi viri Joannis Kun senioris communi venerandorum fratrum suffragio in seniorem venerabilis huius tractus Papensis electus est anno 1782. die la Decembris, die verő 17a eiusdem solenni juris jurandi depositione per reverendissimum supertintendentem Jacobum Torkos confirmatus. Ezt a tiszteletes férfiút a tiszteletes férfi, Kun János esperes halála után a tisztelendő test­vérek közös szavazásával eme tisztelendő pápai egyházmegye esperesévé választották az 1782. esztendőben, december 1. napján, ugyanannak [a hónapnak] 17. napján [pedig] eskü ünnepélyes letételével a főtiszteletű Torkos Jakab püspök megerősítette. Én, Barkas Mihály, a’ melyre az én tiszteletes senior uramnak magam eskűvésemmel köteleztem magamat, ugyan azonokra kezem Írásával is kötelezem, tudni illik hogy én a’ Helvetika confessionak Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelméből megmaradok, hogy ezen szent társasság canonice eligált superiorának engedelmeskedem, melyről ezen kézírásomat adom. Die 23. Április, 1769. Manu propria. f* 60 i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom