Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 1. Lelkész kötelezvények

En, Eőri Osvdt György, a mellyekre az én tiszteletes superintendensemnek és senior uramnak magam eskűvésével köteleztem magamat, ugyan azokra e reversalisomban kezem irásávalis kötelezem, tudniillik: I-o Hogy én a Helvetiai confessionak Szent írással meg edjező értelmeknek vallásában Isten kegyelmessegéből megmaradok. 2-o Hogy ezen szent társaságnak canonice erigaltatott superiorinak nagy engedelmes­seggel engedek s függők, mellyről adom ezen kezem írását petsétemmel meg erő­sítvén. Pápán, die 4. Április, 1746. [Pecsét.] En, Kis-Wárdai Josef, a mellyre az en tiszteletes superintendensemnek es senior uramnak magam eskűvésével köteleztem magamat, ugyan azokra e reversalisomban kezem irásávalis kötelezem, tudni illik hogy en a Helvetica confessionak Szent írással meg-egyező értelmének vallásában Isten kegyelmességiből meg-maradok. 2. Hogy ezen szent társoságnak canonice erigaltatott superiorainak nagy engedelmes­séggel engedek ’s függők, mellyről adom ezen kezem Írását pecsétemmel meg­erősítvén. Acsád, die 11. Maii, 1746. [Pecsét.] En, Kisvárdai János, az melyre az én tiszteletes superintendensemnek és senior uram­nak magam eskűvésével köteleztem magamat, ugyan azokra e reversalisomban ke­zem irásávalis kötelezem, tudniillik hogy én az Helvetica confessionak Szent írással megegyező értelmének vallásában Isten kegyelmességéből megmaradok, hogy ezen szent társaságnak canonice erigáltatott superiorinak nagy engedelmességgel engedek s függök, mellyről adom ezen kezem Írását petsétemmel megerősítvén. Papa, die 9. Maii, 1747. En, Túri Ferentz, a mellyre az én tiszteletes superintendensemnek és senior uramnak magam eskűvésével köteleztem magamat, ugyan azokra e reversalisomban kezem irásávalis kötelezem, tudniillik hogy én a Helvetica confessionak Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegjelmességebűl meg maradok, hogj ezen szent társoságnak canonice eligaltatott superiorinak nagy engedelmessegel engedek s fiűgők, mellyrűl adom ezen kezem Írását, petsetemmel megerősitem. Datum KetTornyú Lak, die 3. Április, 1748. [Pecsét.] En, Lepsényi István, az melyre az én tiszteletes superintendensemnek és senior uram­nak magam esküvesével köteleztem magamat, ugjan azonokra reversalisomban ke­zem írásával is kötelezem, tudni illik hogj én a Helvetica confessionak Szent írással meg egjezö értelmének vallásában Isten kegyelmességébül meg maradok, hogj ezen 4 56 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom