Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 3. II. sz. lelkészi anyakönyv

Nagy Lajos születtem Bakonyszentkirályon 1911. november 8-án. Szüleim néhai Nagy Sándor és Bodányi Mária kisbirtokosok. Elemi iskolába ugyanott jártam. Középiskolát Pápán végeztem 1931 -32ik iskolai évben. Theologiára a pápai akadémiára iratkoztam be, s itt is végeztem. Absolutoriumot 1938. évben kaptam. I. lelkészképesítő vizsgát 1939-ben, II. lelkészképesítő vizsgát 1941-ben tettem. 1942- ben Medgyasszay Vince püspök úr a rétsági missziói anyaegyházba nevezett ki lelkésznek. 1942. október 8-án megnősültem. Feleségül vettem Labancz László és Nagy Ilona nagymarosi esperes leányát, Labancz Ilonát. Pápa, 1943. október 12. Nagy Lajos. Horváth Zsigmond születtem Boriban 1914. november 10-én. Szüleim Horváth Almos és nemes Nagy Emma földmívesek. Elemi iskolámat szülőfalumban végeztem, érettségit pedig Ipolyságon tettem kitüntetéssel 1934ben. Theologiai tanulmányaimat Losoncon, illetve Pápán végeztem. Absolutoriumot 1939ben nyertem, ugyan ez évben káplániztam jeles eredménnyel. 1937ben Búcson voltam exmittálva mint III. éves theológus, ugyanez évben Csúzon (és Negyeden) is voltam ilyen minőségben. 1939ben Vámosladányban és Hontfüzesgyarmaton mint rendes segédlelkész 1940. október lig, Vágfarkasdon 941. II. 1-ig, Vámosladányban 1941. V. 5. helyettes lelkész, 1941. V. 5-től Búcson esperesi segédlelkész. 1941. október 8- án papi vizsgáztam jeles eredménnyel 1941. november 6án Hontfüzesgyarmatra választottak meg rendes lelkipásztornak s azóta itt szolgálok. Pápa, 1943. október 12. Horváth Zsigmond. Bolla Vincze születtem 1912. év augusztus hó 29-én Noszlop községben Veszprém vármegyében. Szüleim földmivesek. Apám neve Bolla Sándor, anyám neve Trombitás Julianna. 1923. őszén kerültem fel öt elemi elvégzése után a pápai református kollégiumba. 1931. júniusában érettségiztem Pápán jó eredménnyel. 1931. őszén ugyancsak Pápán a theologia növendéke lettem. Harmadéves koromban lelkésztanitói oklevelet szereztem a pápai magyar királyi állami tanítóképző intézetben. 1935. tavaszán absolváltam, s az év szeptemberében az I. lelkészképesítő vizsgát jó eredménnyel letettem. 1937. szeptemberében a II. lelkészképesítő vizsgát jeles eredménnyel tettem le. Segédlelkészi szolgálatom helyei a következők: 1935. szeptember rendelkezési állomány, 1935. október Takácsi, november-december Enying, 1936. január 1-1939. junius 30. Nagypirit. 1939. julius 1-október 31. 29 szolgáltam Budapesten a Soli Deo Glóriánál. Szalkszentmártonba kerültem 1942­ben vallás oktató lelkésznek. 1943 májusába választott meg a hencsei gyülekezet. Pápa, 1943. október29 12. Németh László. 29 A szövegben alighanem hibásan november. i* 283 #

Next

/
Oldalképek
Tartalom