Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 3. II. sz. lelkészi anyakönyv

március 1—1938. szeptember 1-ig, Szomódon 1938. szeptember 1—1939. július lig, Esztergomban hitoktató segéd lelkész voltam 1939. július 1-től 1940. december 31- ig. 1940. december-án23 megválasztottak meghívás útján az Esztergom megyei Nagysáp egyházközségbe lelkipásztorrá. Ahol 1941. január 5-én iktattak be a lelkipásztori állásra. Bátky Miklós lelkipásztor. Császár Lajos születtem 1911. március 6-án Pápakovácsiban Veszprém megyében. Édesapám Császár Sándor földmíves, édesanyám Molnár Lídia. Elemi iskoláimat ugyanitt végeztem I-től a II. ismétlő osztályig. Középiskolai tanulmányaimat 1925- ben, 14 éves koromban kezdtem a pápai református Kollégiumban, ahol az első tanévben két osztályból tettem vizsgát, jó eredménnyel. Itt 1932. junius 20-án érettségiztem, majd ugyancsak itt kezdtem és végeztem theológiai tanulmányaimat 1936. júniusában. Első lelkészképesítő vizsgámat ugyancsak itt tettem 1936. szeptember 7-én. Közben a pápai Állami Tanító képző intézetben lelkésztanítói oklevelet is szereztem. Már 1936. június 15-ével exmittáltak Pápakovácsi törpe leányegyházba segéd lelkész-tanítónak, itt szolgáltam 1937. november 30-ig. Innen 1937. december 1 -el Körmendre kerültem hitoktató segédlelkésznek. 1939. junius 30-val Nagypiritre kerületem és közben 1938. őszén II. lelkészképesítő vizsgát tettem. Nagypiritről hivott el lelkipásztorának (1940. május 6.) a kupi szent gyülekezet. Kupon állásomba 1940. szeptember 8-án iktatattam be. Császár Lajos kupi református lelkipásztor. Löczy Lajos születtem 1916. március 18-án Bürüsön. Szüleim Lőczy Lajos igazgató tanító, Baross Jolán. Elemi iskolát Bürüsön, gimnáziumot Csurgón, theológiát Budapesten végeztem. Segédlelkész voltam Kajdacson, Kunszentmiklóson, rendes lelkésszé választottak Zselickisfaludon 1941. július 20án. Feleségem neve Antal Irén, kivel 1941. október 25-én kötöttem házasságot. Lőczy Lajos református lelkész. Vargha Kálmán születtem 1908. május 7-én Péren Győr megyében. Édesapám Vargha Pál kisbirtokos, édesanyám Parcsami Zsófia. Elemi iskoláimat Péren végeztem. 1921/22. tanévben iratkoztam be a pápai református gimnáziumba. 1930-ban itt is tettem érettségi vizsgát. 1930/31. tanévben a pápai theológiára iratkoztam be, 1934. szeptemberében kápláni, 1936. szeptemberében pedig papi vizsgát tettem Pápán. Káplánkodtam Tápszentmiklóson, Nagygyimóton (segédlelkész-tanító), Tárkányon, majd Csépen. 1940. augusztus 5-én választottak meg Csépre rendes lelkésznek. Vargha Kálmán csépi rendes lelkész. 23 A nap megjelölése hiányzik. 278

Next

/
Oldalképek
Tartalom