Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 3. II. sz. lelkészi anyakönyv

Ifjabb Nyáry Pál születtem Pécsett 1905. május hó 19-én. A gimnáziumot Pécsett, a theologiai tanulmányokat Pápán a Református Theologiai Akadémián és az amsz­terdami Szabad Egyetemen végeztem. Segédlelkész voltam Csetényben, Pécsett és Kaposvárott. A somogyaszalói református gyülekezet választott lelkipásztorává. Ifjabb Nyáry Pál somogyaszalói református lelkipásztor. Komáromy Sándor születtem Tapolcafőn (Veszprém megye) 1905. december 5-én. Elemi iskolát Tapolcafőn, gimnáziumi tanulmányaimat Pápán végeztem, ugyanott tettem érettségi vizsgálatot a református kollégiumban. Theologiai tanulmányaimat megkezdettem a pápai Theologiai Akadémián, bevégeztem a sárospataki Theologiai Akadémián. Segédlelkész voltam a hangács-nyomári gyülekezetben (Borsod várme­gye), segédlelkésztanító Rinyahosszúfalúban (Somogy vármegye). Először a hencsei református gyülekezet választott rendes lelkipásztorává. Komáromy Sándor hencsei református lelkipásztor. Szabó Dezső születtem Nórápon (Veszprém megye) 1910. január 13-án. Gimná­ziumi és theologiai tanulmányaimat Pápán, a református gimnáziumban és a refor­mátus theologiai akadémián végeztem. Segédlelkész voltam Alsóörsön, Csajágon, Soponyán, Lepsényben, Balatonfőkajáron, Enyingen. Balatonszöllős református egyházközség 1936. junius 15-én választott meg rendes lelkipásztorává. Szabó Dezső balatonszöllősi református lelkipásztor. Győr Sándor születtem Kaposszentbenedeken (Somogy megye) 1908. február 8-án. A gimnázium alsó négy osztályát Kaposváron, a felső négyet Szegeden végeztem a kegyesrendi gimnáziumban. A theologiai akadémiát Pápán végeztem. Voltam főis­kolai senior és segédlelkész Pápán, segéd-, illetve helyettes lelkész Csurgón, segéd­lelkész Nagykanizsán. 1936. október 26-án választott meg a merenyei gyülekezet rendes lelkipásztornak. Győr Sándor merenyei lelkipásztor. Rácz Béla születtem Kisenyeden (Alsófehér megye) 1910. december 16-án. Gimná­ziumi és theologiai tanulmányaimat a pápai református főiskolán végeztem. Segéd- lelkész-tanító voltam Sólyban, segédlelkész Veszprémben. A gyulafirátóti református egyházközség 1936. szeptember 14-én választott meg lelkész-tanítójává. Rácz Béla gyulafirátóti lelkész-tanító. Parragh Árpád születtem Nagypiriten (Veszprém vármegye) 1906. március 22-én. A gimnáziumot és a theologiai tanulmányokat Pápán végeztem. Segédlelkész voltam fa 265 fa

Next

/
Oldalképek
Tartalom