Köblös: A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai I. 1526-1760 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 10. (Pápa, 2009)

III. 2. Prozopográfia

Név, születési, családi adatok Szolgálati hely és idő T anulmányokra vonatkozó adatok Kámora István1741735 körül Bana Kápolnai Péter1751721-1723 Lepsény (Berhidáról) 1706/1711 Pápa subscr. (Petr. B. Kápolnai) Kármán András176 (1) 1731-1760 Losonc; 1760 visszavonul betegsége miatt f 1761 Losonc 1722 Debrecen subscr. —> Sárospatak? —> 1728 Utrecht, Leiden —*• 1730 Franeker, Frankfurt —> ? Bresslau? —> 1731 losonci rektor Kecskeméti Nagy István • Lásd a lelkészek között. Kecskeméti Marcsa István • Lásd a lelkészek között. Kecskeméti Badic János • Lásd a lelkészek között. Kecskeméti Zsigmond • Lásd a lelkészek között. Kelecsényi Mihály • Lásd a lelkészek között. Kenesei Pál177 1744 körül Kenese 1740-es évek vége? Polgárdi 1740/1744 Pápa subscr. —> kenesei rektor -» 1745 Sárospatak subscr. Kerekes Ferenc178 * Hadház 1754 Tata, praeceptor 1755-1757 Tata 1749 Debrecen subscr. Keresztes Adám1791752 Pápa, praeceptor grammatistarum Keresztesi Márton • Lásd a lelkészek között. Keresztúri Tuba István, id. • Lásd a lelkészek között. 174 A banai lelkésznévsor Kamonyinak írja. DREL 1.1. u. Bana. 21. 175 DREL III. 120. a. 19v. DREL 1.1. u. Lepsény. DREKK O. 353.86. ™ DREL I. 1. a. 2. 183. DREL II. 259. c. 111. CSÉMY 2000. 101. PUNTIGÁN 2003. 156. PATAKY 1985. 114. THURY 1908. 201. SEGESVÁRY 1935. 26. ANTAL 1888. 279. BOZZAY- Ladányi 2007. 101 (852. sz.), 145 (1538. sz.), 271 (3009. sz.). TAR 2004. 91 (415. sz.). Zoványi szerint Sárospatakra, Szinnyei szerint pedig a boroszlói egyetemre is járt, a megfelelő anyakönyvekben azonban ezeknek semmi nyoma. ZOVÁNYI 1977. 295. SZINNYEI 1891-1914. V.1049-1050. 177 DREKK 0.353.103. Dátum nélkül. DREL 1.1. u. Polgárdi. 8. HÖRCSIK 1998. 262. JAKUS1994. 59. THURY 1908. 229. 179 Ezen a néven sem Pápán, sem máshol nincs nyoma kollégiumi tanulmányoknak. Talán személyes Csejtei Ádáméval azonos (lásd ott!). DREL 1.1. b. 1732:2. 2. 707

Next

/
Oldalképek
Tartalom