Köblös: A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai I. 1526-1760 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 10. (Pápa, 2009)

III. 2. Prozopográfia

Név, születési, családi adatok Szolgálati hely és idő Tanulmányokra vonatkozó adatok Bátori Sámuel* 20 Bátori István felsőőri lelkész fia 1698 Tápszentmiklós 1696 Pápa subscr. (Sam. P. Bátori) Bátorkeszi István • Lásd a lelkészek között. Bátorkeszi Szegi János21 * 1645 Bátorkeszi 1672-1674 Tata; katolizál 1674-1675 kispap a bécsi Pázmáneumban; f 1675 után Csepreg Komárom —> 1657 Debrecen subscr. (Joh. Bátorkeszi) —» 1665 Sárospatak subscr. (ductus Komáromium, et hinc academias promotus, p öntificius factus) —> 1669 Groningen —*■ 1671 Leiden (Joh. Szegi de Bátorkeszi) Bedegi / Begedi Ferenc22 1703 Lepsény (Füredről) Békés Miklós23 1715-1718 Pápa, ? 1718-1721 Pirit 1721-1729 Adorjánháza 1731 Nagyacsád 1735-1746 Szalók 1694/1696 vagy 1696/1698 Pápa subscr. (Nie. Békés) Ferencként hozza. DREL III. 252. 12. c. 18. VERESS 1994b. 61 (Pérdi Ferenc). DREL III. 252. a. 1. 14r. 20 VARGA 1971.201. DREKK 0.353. 80. 21 KÚR 1993.173. ZOVÁNYI1977. 58. LAMPE 1728. 446. Tatai János (2.) önéletrajza nyomán Thury és Jakus hibásan Bátorkeszi Lajos Ferencnek nevezi. MOKOS 1903. 141. THURY 1903a. 13. JAKUS 1977. 35. JAKUS 1994. 53. THURY 1908.124. HÖRCSIK1998.104. ANTAL 1888.439. MIKLÓS 1917. 7. BOZZAY-LADÁNYI 2007. 191 (2265. sz.), 251 (2829. sz.). SZINNYEI 1891- 1914.1. 691 (Bátorkeszi Szegi Lajos János). GULYÁS 1939-2004. II. 710. 22 DREL III. 120. a. 19r. DREL 1.1. u. Lepsény. 23 DREKK O. 353. 79, 81. Nagy Lajos Adorjánházán hibásan 1732-ig hozza. NAGY 1996.100. Tóth Endre szintén Adorjánházán Adorjánházi Beke Miklósnak nevezi, alighanem hibásan. Vagy a helységnevet keverte bele a személynévbe, vagy Dávidházi Békés Miklóst olvasott félre. Mindenesetre a többi forrás ilyen előnevet nem említ, ezért nem használtuk. TÓTH 1927.16,56, 61. DREL I. 1. u. Mihályháza. III. 1. Nyárád. II. 2-3 (1752-ig hozza, de ekkor már valószínűleg máshol volt). Könyvtárunk egyik féltve őrzött kátés és imádságos kötete 1718-1732 között az ő tulajdonában volt, ahová többek között igen értékes személyes és családi adatokat is bejegyzett. A legfontosabb: Deo volente amotus sum a patria anno Domini 1715, en in hunc usque annum 1729 in comitatu Vészprimiensi, possessionibus videlicet, in oppido Papa annis tribus, in Nagy Pirit quatuor, in Adorján octo commoratus sum. Nicolaus Békés. Huszár Dávid: [1.] A kerestyen hitről való tvdomannac rövid kerdesekben foglaltatott sommaia... [2.] Egynéhány kerestyeni imadsagoc ... Pápa, 1577. Első és hátsó kötéstábla belső oldalai, 160r, 161r, 164r. RMK I. 137. SZABÓ-HELLEBRANT 1879-1996. 686

Next

/
Oldalképek
Tartalom