Köblös: A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai I. 1526-1760 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 10. (Pápa, 2009)

III. 2. Prozopográfia

Név, születési, családi adatok Szolgálati hely és idő' T anulmányokra vonatkozó adatok Kecskeméti Jóba István617 618 1720 Ekecs, levita 1727-1732 Kisújfalu, levita 1732 eltiltják Kecskeméti Marcsa István619 1712 Aranyos, rektor 1712 Negyed, levita 1714 candidandus, examinatus; felszentel tetett 1714 Negyed 1727 Kamocsa 1700 vagy 1701 (Steph. L. Kecskeméti) vagy 1703 Debrecen subscr. Kecskeméti Nagy István620 1628 Nagyszombat, rektor 1632 Császár ? —> 1625 Frankfurt (Steph. Nagy Keczkemetinus) —> 1626-1628 Leiden (Steph. Nagy Keczkemethi) Kecskeméti János621 (1-) 1682-1685 Noszlop 1665 Sárospatak subscr. - vagy 1673 Debrecen subscr. (Joh. S. Kecske- méthi) -*■ cocus -» prae- ceptor -»contrascriba -*• 1679 Zürich (Joh. Selymes) —> 1679 Utrecht -> 1679 Heidelberg (Joan. Selymes) -*■ 1680 Franeker, Leiden (Joh. Selymes Kecskeméti) 617 THURY 1998. n. 263. NÉMETH-KIS 2001.172. VERESS 1994a. 66. DREL II. 217. a. 2. 21, 33, 37. DREKK 0.353. 74. HÖRCSIK1998.180. THURY 1908.168. ZOVÁNYI1889.191. MIKLÓS 1917. 8. HELLEBRANDT 1886. 799. SZILÁDY 1874. 44. «s THURY 1998. II. 346. DREL II. 259. c. 24. CSÉMY 2000. 26, 182, 185 (kettéválasztja a személyt Kecskeméti és Jóba Istvánra!), 189 (Kecskeméti), 191 (Kecskeméti). KÚR 1993. 262 (Kecskeméti), 267 (Jóba). 619 THURY 1998. n. 306,307,319. THURY 1908.181,182,184. DREL 1.1. a. 2.48,49.115,821. KÚR 1993.205,263. DREL H. 259. c. 21 (csak vezetéknév). CSÉMY 2000.24 (csak vezetéknév), 181. 620 Az I. sz. egyházkerületi jegyzőkönyv rá vonatkozó adata 1628 decemberi, tehát nyilván követte a szintén ezévben rektorságot viselt Bicskei Gergelyt (lásd ott). DREL I. 1. a. 1. 176. THURY 1998. I. 255, 489. BORSOS 1987. 66, 67. ZOVÁNYI 1889. 186. ANTAL 1888. 437. BOZZAY-LADÁNYI2007. 221 (2523. sz.). SZINNYEI1891-1914. V. 1315-1316. 444

Next

/
Oldalképek
Tartalom