Hudi József (szerk.): Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 5. (Pápa, 2002)

Barsi egyházmegye

184 Barsi egyházmegye Magyari Mihálly Kata János, Mihálly 4 Gönczöl Ferencz Susa András Örse, Kata, Maris 6 Pápisták következnek igy: Bozoky János Kata János, András, György Maris, Örse, Kata 8 Béres Joseff Örse Joseff 3 Bozoky Istvány Kata András, István, Sándor Jutka, Anna, Ilus 8 Tóth András Ilus János, Ferencz menye Ilus János, Is­tók, Ferenc 8 Grusnyik Ádám Anna Imre Ilus, Éva 5 kása György Kata Anna, Örse leányai 4 Summa Garam Szent Györgyiensium 256 36 30. Kis Sáro. Xxx— Conscriptio ecclesiae Kiss Sáro ab exercitio privatae. Ad punctum I—: Kiss Sáro árva eklésia; Bars vármegyében vagyon.204 Ad II—: Földes ura méltóságos esztergomi érsek, most pedig Felséges Kama­ra.205 Ad III1™: El vétetett az exercitium s oratorium 1733 Kazy László vice ispány által, s el is hányatott Zimány Miklós tisztarto által. Ad IV™ Instaltak a többivel.206 Ad V—: Lélek vagyon benne Helvetica coní'ession való numero 156, pápista numero 6, Luttheránus nincs. Ad VI—; Isteni tiszteletre járnak némellyek Nemes Orosziba, némellyek Alsó Fegyvernekre Hont vármegyében, alkalmatlan, sáros utakon, vizáradásbann 1 1/2 órányi útra. Ad VII—: Ujj oratóriumnak állítására ajánlyák magokat, ha az kegyelmes válasz érkezne.207 . Ad VIII—: Fogadtak rendeken való nótáriust, de az uraságh tisztei meg nem szenyvedték, hanem pápistát állítottak, ki egyszersmind korcsmáros is, a tanittásra alkalmatlan. 204 Kissáró a vele összeépült Nagysáróval együtt a Garam jobb partján fekszik. Nagysáró az esztergomi érsekség nagysallói uradalmának része. BARS VÁRMEGYE 45. 206 A kissárói anyaegyház 1784-ben szerveződött meg, Nagysáró a filiája lett. KISS 1878. 390-394. 207 A református templom és a papiak 1788-ban épült. KISS 1878. 393.

Next

/
Oldalképek
Tartalom