Hudi József (szerk.): Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 5. (Pápa, 2002)

Barsi egyházmegye

Barsi egyházmegye 99 Örsebet, Juliána, Katalin Katalin Veres András Örsébet András Ersébeth 4 Balás János Örsébet János Ersébet, Katalin édes anya Juditth 6 Balás István Judith Susánna 3 Bella Jánosné Katalin János, István Rebeka Katalin 5 Boliosi Félémé Mária 2 Katona Mihály Ersébet Mihály, János 4 Szűcs Pál Katalin János Örsébet, Ráchel, Judith 6 ifjú Szendi Fcrencz Örsébeth Ersébeth 3 Szendi András Eörsébeth 2 Siga Ádám Sára Joseff Katalin 4 Nemes Akucs István Örsébeth Istvány Judith 4 Patkós János Örsébeth ötse Istvány Ersébeth édes anya Judit 5 Lakatos István Susánna Istvány nemes öreg Szabó János 4 nemes Szabó Andrásné Eörse Sándor menye Klára István, Sán­dor, Boriska 6 nemes Szabó János Judith Péter, Joseff, János Eörsebeth, Judith 7 Dukony Jánosné János Katalin, Judit 4 Szinay István Ersehet András Judith 4 Szűcs Mihály Mária Mártony, Mihály, István, János Judith 7 nemes öreg Szabó Mátyás István, János menyei Ersébet, Judith István 6 nemes Szokonya Péter Judith János Susánna, Mária 5 nemes Bozoky Istványné Mária János, István 4 nemes Ladányi László árvái Ersébet, Katalin 2 nemes Régi Sándor Judith István, János, András Katalin, Susána, Örse 8 nemes Ladányi Sándor Katalin Mihály, Sándor, István Susánna, Judit, Örse menye Mária 9 Vadász János Anna János, István Katalin 5 nemes Bozoky Györgyné Ersébeth Sándor, János 3 Forgács András Sára János, István, András 5 Mosonyi András Juditth András Judith 4 Halász András Katalin István 3 Zilay Mihály Borbára Mihály Borbára 4 Hodosiné zsellére Bozoky Joseff Sóffia Sophia 4 nemes Gombay Istvánná Jóseff Ónodi László 3 Darányi András Ersébet András, János, István Juliánná, Ersébet 7 Grego Sándor Ersébet János, Sándor 4 Tornai János Judith István, János Ersehet, menyei 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom