Acta Papensia 2013 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 13. évfolyam (Pápa, 2013)

2013 / 2. szám - Forrásközlés - Köblös József: Bizonyságlevelek Páli Mihály lelkész pályafutásának kezdetéről

<#■ Forrásközlés Acta Papensia XIII (2013) 2. szám 4. A Páli család másik ága Az ős, idősebb Páli Mihály mindkét felnőttkort megért fia hivatásszerűen a református egyházat szolgálta. Mihály, mint fentebb láthattuk, lelkészként, az ő ága azonban — legalábbis a férfiak vonalán — kihalt. A családnevet és az egyházi pálya szeretetét öccse, János örökítette tovább. Páli János Kocson született 1783. december 8-án Páli Mihály és Szabó Er­zsébet harmadik fiaként.55 (Ahogy korábban említettük, a második fiú, miként a negyedik is, István nevet viselt, és korán elhalt). Tanulmányait szülőfalujá­ban kezdte, majd 1799-ben iratkozott be a debreceni kollégium III. gimnáziu­mi osztályába.54 Adataink szerint 1813-ban Étén rektorként, majd 1816-1847 között, tehát több, mint 30 éven át Kethelyen preoráns rektorként működött.55 Kétszer nősült. Első felesége Kolmár Erzsébet volt, akit 1807-ben már etei rektorként vett el,56 de ő 1831-ben meghalt.57 Még 1833 előtt másodszor is nősült, ekkor Pálfi Zsófiát vette feleségül.58 Jánosnak négy fiáról tudunk. A legidősebb, József 1811-ben született Étén, János első feleségétől, Kolmár Erzsébettől.59 Tanulmányait szülőfalujában kezd­te, majd 1823-ban, egy évig a révkomáromi iskolába járt az elsőéves syntaxisták között. 1824-ben, 13 évesen iratkozott be a pápai kollégiumba, a veteranus syntaxisták közé, 1828-ban írta alá a főiskola törvényeit. Az 1831/32-es tanévben jár. Mostohaatyjuk, Lukács Mihály nagyrákosi lelkész, az özvegy, Gál Julianna férje azonban bizonyos kifogásokra hivatkozva megtagadja az összeg átadását, így az ügy bíróság elé kerül. DREL II. 197. a. 1. 95. 52 Lásd a 12. sz. jegyzetet! 53 Kocsi I. sz. vegyes akv. Keresztelés 271. Kocsi REI. Ugyanebben az évben, 1783. szeptem­ber 30-án Páli István és Szalai Katalin házasságából is született egy János és egy György nevű ikerpár, de később mindkettő meghalt: egyikük - a szöveg szerint - 1788. január 14-én 4, a másikuk 1793. március 5-én 10 éves korában. A születési anyakönyvben közeli időből több Páli Jánost nem találtunk. Uo. Keresztelés 268. Kocsi II. sz. temetési akv. 4, 17. Kocsi REI. 541799. április 24. SZABADI 2013. 834-835. 55 DREL I. 1. a. 7. 325. DREL II. 70. a. 3. 112. DREL II. 70. a. 4. 5, 43, 171, 172. DREL II. 70. a. 1831. 16. 1832. 12, 16. 1833. 17, 1834. 17. 1835. 21. 1839. 10. 1848. 14. DREL II. 70. b. 1816. 19. 1822. 19. 1823. 24. 1825. 17. 1826. 24. 1827. 24.1828. 32. 1829. 29. 1830. 25. 1831. 22. 1832. 27. 1833. 31. 1834. 31. 1835. 29. 1836. 26. 1837. 29. 1838. 34.1839. 20. 1840. 28. 1841. 27. 1842. 31. 1843. 32. 1844. 14. 1846/47. 2i.TtREL I. 8. d. 6. Bököd. II. 3 (Páli József!). d. 7. Ete. II. 14. TÓTH 1820.19. TÓTH 1833. 40. 56 1807. november 13. Páli János 30 annorum scholae rector és néhai Berta Jósef özvegye, Kalmár Ersébet, 36 esztendős. Etei II. sz. vegyes akv. 428. Etei REI. 57 1831. szeptember 9. Tiszteletes Páli János Urnák Hitvese, Nemes Kalmár Ersehet, 56 esztendős. Uo. 286. 58 Az esküvő nem Étén volt, mert az itteni anyakönyvekben nem találtunk erre vonatkozó bejegyzést. 59 1811. február 7-én keresztelték. Etei II. sz. vegyes akv. 157. Etei REI. [183]

Next

/
Oldalképek
Tartalom