Acta Papensia 2011 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 11. évfolyam (Pápa, 2011)

2011 / 3-4. szám - Műhely - Gerencsér Tibor : A Magyar Mickiewicz Társaság második évtizede

MŰHELY Acta Papensia XI (2011) 3-4. FÜGGELÉK A Magyar Mickiewicz Társaság tagjainak névsora A Társaság tagnévsorának összeállítása során levéltári anyagokra, levelezésekre, a fennmaradt kevés névjegyzékre támaszkodtunk. Mivel olyan dokumentum nem készült, vagy maradt fenn, amely a Társaság teljes működésére vonatkozóan állított volna fel listát a tagokról, így az alábbi felsorolás az első, ami erre kísérletet tesz. Az itt következő 144 személy tehát a Magyar Mickiewicz Társaság fennállásának majdnem két évtizede alatt hosszabb-rövidebb ideig volt rendes, külső vagy dísztagja az egyesületnek. A személyek adatainak tisztázásához a Magyar Életrajzi Lexikont (szerk.: Kenyeres Ágnes, Bp., 2001.) vettük igénybe. Az egyelőre azonosítha­tatlan személyeket kérdőjellel jelöltük. Aggházy Kamii: honvédezredes, katonai író, a második világháború után rövid ideig a Mickiewicz Társaság ügyvezető elnöke. Ádám Éva: író. Antall József, id.: jogász, miniszter, a második világháborúban a lengyelek pártfogója, Antall József miniszterelnök apja, a Magyar Mickiewicz Társaság dísztagja. Ascher Oszkár: Kossuth-díjas színész, szavalóművész. Bajcsy-Zsilinszky Endre; publicista, politikus, a második világháború idején a nemzeti függetlenségért folytatott harc vezető egyénisége és vértanúja. Balassa Imre: író, újságíró, dramaturg, zenekritikus. Bán Aladár: költő, műfordító, irodalomtörténész, folklorista. Baranski Gyula: ügyvéd, gyorsíró. Bardócz Árpád: műfordító. BerényiJános: újságíró. Berzeviczy Albert: kultúrpolitikus, miniszter, esztéta és történetíró, az MTA elnöke. Betlen (Bettelheim) Oszkár: újságíró, történész, a történelemtudományok kandidátusa. Bevilaqua-Borsodi Béla: író, múzeumi segédőr. Bevilaqua Horváth Béla: washingtoni egyetemi tanár, publicista, az egyesület kültagja. Bieliczki István: röplabdaedző, a Társaság Sportügyi Osztályának titkára. Bottló Béla: levéltáros, történész. Czettler Jenő: közgazdász, egyetemi tanár, agrárpolitikus, az MTA levelező tagja. Cs. Szabó László: Baumgarten-díjas író, esszéista, a Rádió irodalmi osztályának vezetője. Csánki Dezső: történetíró, levéltáros, az MTA tagja. Csapiáros István: irodalomtörténész, a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok kutatója, a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Csekey István: jogi író, egyetemi tanár. Csók István: Kossuth-díjas festő, kiváló művész. Dessewffy Gyula: publicista, a Kis Újság főszerkesztője, parlamenti képviselő. Dessewffy István: író, újságíró. Divéky Adorján: történész, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a Varsói Magyar Intézet igazgatója. ^ 195

Next

/
Oldalképek
Tartalom