Acta Papensia 2011 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 11. évfolyam (Pápa, 2011)

2011 / 3-4. szám - Műhely - Gerencsér Tibor : A Magyar Mickiewicz Társaság második évtizede

GERENCSÉR TIROR A Magyar Mickiewicz Társaság második évtizede Magyar Mickiewicz Társaság a két világháború közötti és a második világháború utáni időszakban fontos szerepet játszott a ^!%T^,'magyar-lengyel kulturális és - áttételesen - a politikai kapcsola- '-ÍÁ-^tokban. A lengyel romantika legnagyobb alakjáról elnevezett egyesület működésének első évtizedét korábban már e folyóirat hasábjain bemutattuk.1 2 Második közleményünkben a Társaság második világháború alatti és utáni időszakát kívánjuk vázolni. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN „A mai világ gyors léptekkel rohan egy történelmi katasztrófa felé...”1 A második világháború kitörése jelentősen megváltoztatta a Társaság mű­ködését és célkitűzéseit. Arra a tényre, hogy a magyar-lengyel határt több tízezer menekült lépte át a szeptemberi hadjárat alatt és után, a Társaságnak kész válaszokat kellett adnia és alkalmazkodnia kellett az új viszonyokhoz. Elérkezett a pillanat, amikor gyakorlati tettekre volt szükség a két nemzet barátsága érdekében. A menekültek érkezésével egyre több teendője akadt a magyar adminisztrációnak, s az itt maradók részére biztosítani kellett egy hosszabb távú magyarországi tartózkodás legalapvetőbb feltételeit. A lengyel ügyek irányítása elsősorban a lengyel követségen folyt. A kö­vetség a katonai képviselettel közösen szervezte a lengyel katonakorúak kijut­tatását Magyarországról. A szökések iránya előbb Franciaország, majd annak német megszállása után a Közel-Kelet lett.3 Ezekről az akciókról a magyaror­1 GERENCSÉR 2010. 2 „Swiat dzisiejszy pqdzi krokiem szybkim ku straszliwej katastrofie dziejowej...” In: ZDZIECHOWSKI 2001. 237. 3 N. N.: Lengyel menekültek Magyarországon a második világháború alatt. Bp., 1946. 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom