Acta Papensia 2010 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 10. évfolyam (Pápa, 2010)

2010 / 3-4. szám - Műhely - Gerencsér Tibor: A Magyar Mickiewicz Társaság első évtizede

GERENCSÉR TIBOR A Magyar Mickiewicz Társaság első évtizede két világháború között Magyarországon működő lengyel-ma- & Lgyár kulturális, társadalmi és baráti társaságok története mindmáig ^■IK^'nincs megfelelően feldolgozva. Ezek közé tartozik a Magyar Mickie­^f^-'wicz Társaság is, amelyről vázlatos francia és lengyel nyelvű össze­foglalások születtek.1 A Magyar Mickiewicz Társaság közel húszéves működése három fő perió­dusra osztható: a megalakulástól az 1939-ig terjedő, a második világháború alatti és az 1945 utáni időszakra. Az egyes időszakokban más-más feltételek és adottságok mellett működött a Társaság, ezért azokat külön fejezetben tár­gyaljuk. Nincs könnyű dolga annak, aki a kor lengyelbarát egyesületeit kutatja: az egykori tagok már elhunytak, a társaságok levéltárai jobbára kallódnak vala­hol, de sokszor megesik az is, hogy a második világháború, vagy az 1956-os forradalom tett olyan kárt az országos közgyűjteményekben, hogy a megfele­lő iratokra már nem lehet rátalálni. Dolgozatunk nagyobb részt levéltári forrásokra támaszkodik. A magyar, lengyel, német és francia nyelvű források közül az egyik legértékesebb Palóc- zi Edgárnak, a Magyar Mickiewicz Társaság 1935-1940 közötti főtitkárának levelezése, valamint főtitkári jelentései, melyeket a Társaság félévenként tar­tott közgyűlésein olvasott fel. Ezeket az anyagokat a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára őrzi.2 3 * Budapest Főváros Levéltárában jobbára olyan iratok találhatóak, amelyek a közigazgatás, tehát a kerületi, ill. székesfővárosi adminisztráció és a Társaság közötti kapcsolatra világítanak rá. Sikerült meg­találni az egyesület bejegyzési és nyilvántartási kartonját is.5 A Társaság lét­1 CSAPLÁROS 1970., 1971. 2 Palóczi Edgár: A Magyar Mickiewicz Társaság iratai. MTA Kézirattára, Tört. 2-rét, 319/1-2. (a továbbiakban: MTAK 319/1-2.); Palóczi leveleskönyve. MTA Kézirattára. Magyar irodalmi levelezés. 4-r. 186. (a továbbiakban: Palóczi leveleskönyve 186.). 3 Székesfőváros polgármesterének egyesületi nyilvántartása. Kerületi elöljárósági egyesületi vizsgálati jelentések. BFL IV. 1409. k. 11.; Ötödik kerületi elöljáróság egyesületi névmutatója. BFL

Next

/
Oldalképek
Tartalom