Acta Papensia 2009 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 9. évfolyam (Pápa, 2009)

Műhely – Adattárak - Bona Gábor: Pápai diákok a '48-as honvédsereg tisztikarában (Életrajzi adattár)

Adattár támadása miatt augusztus-szeptemberben nemzetőrökből álló őrláncot hoz­tak létre a horvát határ mentén.) Október 22-én Balatonfüredről honvédtiszti beosztást kért a hadügyminisztériumtól, de eredménytelenül. így beállt az akkor szerveződő Zala megyei 47. honvédzászlóaljba, ahol tizedes, majd 1849 januárjában őrmester lett. Alakulatával végig harcolta a téli, majd a tavaszi hajáratot, de a tiszti rang csak nem akart megszületni. Július 8-án áthelyezték ugyan a 61. zászlóaljhoz, de „csak" őrmesterként. Klapka tábor­nok augusztus 3-i kitörését - a Komáromot zár alatt tartó ostromhad elűzé­sét - követően újoncokból négy új honvédzászlóalj alakult, s most már Var­jas előtt is megnyílt az út. Augusztus 29-én hadnagy lett a 204. zászlóaljnál. A szabadságharc után Kömlődön telepedett le, ahol gazdálkodásba fogott. 1867-ben és 1890-ben a Komárom megyei Honvédegylet is mezőgazdaként tartotta nyilván. Csak nekrológjában olvashatjuk, hogy egykor ügyvéd és megyei alügyész is volt. 1892-ben Kömlődön halt meg. FORRÁSOK: Szül. akv.: MOL A 1571., Pápai diákok 253., 268., 277., 289., 597. és 889., MÓL: ONó'Ht. Ált. 1848. 6715., Uo.: Hm. Ált. 1849. 9468., Uo.: Bm. Honv. segély 1868. 2338., Komáromi Lapok 1849. 65. sz., Mikár Zsigmond II. 196., Tört. Lapok 1892.2. sz. és 4-5. sz., Vas. Újs. 1892. 6. sz. VECSEY MIKLÓS Vecsey Károly tatai református lelkész - ő jegyezte be fia születését és halálát is a tatai ref. anyakönyvbe - és Tóth-Pápay Ágnes gyermekeként Tatán született 1830. május 20-án. 1846-ban iratkozott be a Pápai Ref. Kollégium diákjai közé. 1848. november 11-én már a 18. honvéd­zászlóalj őrmestereként Pozsonyból, a fel-dunai seregtől folyamodott tiszti rangért, de ő is eredménytelenül. így tovább szolgált alakulatánál, a német születésű, de „magyar szívű" Alexander Buttler gróf zászlóaljában, amely - mivel egy másik 18. számot viselő honvédzászlóalj volt - november végén az 54. számot kapta. A téli és a tavaszi hadjárat során az alakulat a II. hadtest kötelékében vett részt, és az utóbbi végén, május 16-ával Vecsey is megkapta a hadnagyi kardbojtot. Később részt vett a júniusi Vág-menti hadjáratban, a komáromi nagy ütközetekben, majd július közepén hadtestével a komáromi várőrséghez osztották be. Augusztus 29-én az itt alakult 202. zászlóalj fő­hadnagya lett. Szeptember 4-én azonban a kolerajárvány áldozatául esett. (Szeptember 5-én Komáromban temették el.) FORRÁSOK: Szül. és hal. akv.: MOL A 1563., Pápai idákok 317. és 897., MÓL: ONőHt. Ált. 1848. 8566., Közlöny 1849.133. sz., Komárom Lapok 1849. 65. sz., Szinnyei: Komárom 322. VÉGH VINCE a Komárom egyei Apácaszakállason (ma Ekecs része, Okoc, Szlovákia) született 1820 körül. Apja Végh Péter megyei hivatalnok volt. Vallá­sa: református. 1839/40-ben tanult a Pápai Ref. kollégiumban, ahol jogot végzett. 1848-ban Komárom megye esküdtje volt. 1848. december 28-án, mint a komá­372 Acta Papensia IX (2009) 1-4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom