Acta Papensia 2005 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 5. évfolyam (Pápa, 2005)

1-2. szám - Műhely - Köblös József–Kránitz Zsolt: „Mindenkor az országban harmadiknak tartatott..."?

Műhely Berkes Ferenc42 1730-1741 Adorjánháza ? Berki István43 1732-1739 Tevel 1740-1747 Szemere 1749 Polány 1752-1759 Mihály háza 1759-1761 Pirit 1761-? Vigánd 1728 Debrecen subscr. Berta András44 1727-1730 Felegres ? Berta Benedek Lásd a pápai rektorok között. Berta Sándor45 1749-1756 körül Szentistván 1758-1773 Zámoly 1741 Debrecen subscr. -* 1748 Frankfurt Besenyei Miháh/46 1689-1690 Varsány 1682 Debrecen subscr. Betfalvi János47 1704-1708 Felegres ? Békési András48 1698-1699 Lepsény debreceni kollégium contrascribája: 1689 vagy 1696 Debrecen subscr. Béli István49 1695 Pásztó ? Béllyei János50 1695-1697 Fokszabadi 1677 Debrecen subscr. Bicskei György51 (1) 1720 Olaszfalu 1714 Nagyenyed subscr. -» kocsárdi rektor -* Magyarország­ra megy 42 TÓTH 1927. 16. Az adorjánházi lelkésznévsor szerint a helyes névalak Békés Ferenc. DREL I. 1. u. Adorjánháza. Ha ez így is lenne, személye semmiképpen nem lehet azonos Dávidházi Békés Ferenccel (lásd ott). « THURY 1998. II. 339. BALLA 1890. 113. DREL I. 1. u. Nagypirit, Győrszemere. THURY 1908. 205. TÓTH 1927. 36, 54, 61, 82, 85. DREL 1. 1. a. 2. 185. « THURY 1908. 209. DREKK 0.669. 28. « DREKK 0.969. 85r. DREL I. 1. a. 2. 187. DEMETER-LUKÁCS 2000. 177. THURY 1908. 218. ZOVÁNYI1889. 197. 46 DREL II. 25. a. 2. 8, 11, 13. KISS 1879. 421. THURY 1908. 160. 47 DREKK 0.669. 28. 48 DREL II. 217. a. 2. 37. DREL III. 120. a. 16v, 17r, 50v, 120v, 151v. THURY 1908. 167, 174. 1700-1701-ben Franekerben tanult egy Békési András, esetleg lehet a mi személyünk is. HELLEBRANDT 1887. 197. SZILÁDY 1874. 45. 49 DREL I. 1. u. Ipolypásztó. 5,1 THURY 1998. II. 263. DREL II. 217. a. 2. 21, 32. THURY 1908. 150. 51 DREKK 0.969. 6v. JAKÓ-JUHÁSZ 1979. 130. Acta Papensia V (2005) 1-2. 57

Next

/
Oldalképek
Tartalom