MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1978. június 30.

2/157. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-44. • 1978. június 30. - Napirend: - 1. A bejáró dolgozók életkörülményeinek alakulása Pest megyében. - - Előterjesztés. 12-29.

- A fővárosba bevezető vonalai: kapacitástartalékának kimerülése meg­követeli a II. és III. vágányok megépítését. Budapesti Közlekedési Vállalat Helyi Érdekű Yasút-Üzemága: - Gyorsítsa meg a HÉV-vonalak megkezdett rekonstrukcióját, a vágány­korszerűsítést és az új szerelvének beállítását. A HÉY-szerelvé­nyek járatsűrűségét hozza összhangba az igényekkel. Kezdje meg a ráckevei HÉV-vonal-csepeli gyorsvasút összekötését, a szentendrei HÉV-vonal megyei szakasza és a gödöllői HÉV-vonal gyorsvasirttá fejlesztését. Időszerű a gödöllői HÉV-vonal baloldali közlekedésé­nek jobboldalra történő átszervezése. - Szükséges a szentendrei HÉV-pályaudvar és vonta.tási telep, valamirm a HYV-szerelvények korszerűsítése. - A Budapest környéki új lakótelepek tervesésekor vegyék jobban fi­gyelembe a közlekedésfejlesztési szükségleteket. Az útvonalak meg­hosszabbításával javítsák a bejárás feltételeit. Budapesti Közlekedési Vállalat Autóbusz Üzemága: - Feszítő igény az agglomerációs településekre közlekedő autóbuszvo­nalai: menn3 r iségi növelése, a vonalai: meghosszabbítása és az autó­buszok számánál: emelése. Közlekedési és postaügyi Miniszterim i Közúti Igazgatósága, és a Megye Tanács : - Együttesen gyorsítsál: meg a településeken átvezető szakaszok felúj: tását, a fő-, mellék- és bekötőutak karbantartását. Fordítsanak na­gyobb figyelmet a helyi közlekedésre, különös tekintettel az új la­kótelepekre és a vonat ? autóbusa- ás II T-állomásokho s vezető utakra Volán 2o. sz. Vállalat: - Budapest, valamint néhány települési Gödöllő, Yác, Cegléd, Sziget­halom stb. irányában az ún. elővárosi hivatásforgalmat a növekvő igényekhez igazítsa. - A járműpark karbantartása érdekében fordítson figyelmet műszaki ál lomásai korszerűsítésére, a lehetőségekhez képest újak létrehozá­sára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom