MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1975. január 31.

2/132. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-70. • 1975. január 31. - Mellékletek: - - Jelenléti ív. 66-69.

JELENLÉTI IV az 197^7 J^Q^kis. J^J Z - pártbizottsági ülésről Arató András ""Ifi ' Arató Jenő - - - - ­7 \ Antalfia Jenő r yQ.Wx°L Árpási Zoltán - - J^p^ - Ía Barinkai Oszkárné - - - - ^ - - - - ­dr Biró Ferenc - - - ­A- - - ­Cservenka F e rencné - - - -M^- - - - - ­\ ti. Jámbor Miklós Balogh László ' - - ­v-~­Baráth Endre ^^Ájr^ Bori Rudolf - £[- °­>Í­v 1 Lv A Boros Gyuláné . '\>^f dr Bozóky István -/^ ~Jj^J ~ J^- ~ ~ Császár Ferenc ^ - - - -••- jL_pi-~ ~ Csenterics Sándor ^---------­Czeti Ferenc - - - - ­dr Dikó István - - / dr Dobi Ferenc - - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom