MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1974. szeptember 27.

2/127. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-60. • 1974. szeptember 27.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/127. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-60. 1974. szeptember 27. Napirend: 1. A közmű‍velő‍dés helyzete - különös tekintettel a munkásosztályra - Pest megyében. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-11. - Jelentés. 12-37. 2. A megyei pártbizottság intézkedési terve a küldöttértekezletek és vezető‍ségválasztások szervezeti elő‍készítésére. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 11. - Intézkedési terv. 38-47. - Jelentés. (A szakszervezeti választások tapasztalatai.) 48-59. 3. Egyéb. (Személyi kérdés.) - Szerkesztett jegyző‍könyv. 11. Melléklet: - Meghívó. 60. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom