MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1973. október 26.

2/121. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-21. • 1973. október 26.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/121. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-21. 1973. október 26. Napirend: 1. A IV. ötéves terv idő‍arányos teljesítése Pest megyében. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-6. - Jelentés. 7-17. Mellékletek: - Jelenléti ív. 18-20. - Meghívó. 21. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom