MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1973. szeptember 27.

2/120. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. • 1973. szeptember 27.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/120. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. 1973. szeptember 27. Napirend: 1. Jelentés a KB 1969. november 26-28-ai - a pártdemokrácia helyzetérő‍l és fejlesztésének lehető‍ségeirő‍l szóló - határozata végrehajtásának tapasztalatairól Vác városban. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-8. - Jelentés. 19-28. - Szóbeli kiegészítés. 13-18. - Feladatterv. 29-32. 2. Tájékoztató a pártfegyelmi munkáról. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 9-10. - Beszámoló. 33-39. 3. Személyi kérdések. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 10-12. Mellékletek: - Jelenléti ív. 40-42. - Meghívó. 43. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom