MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1973. június 28.

2/119. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-16. • 1973. június 28.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/119. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-16. 1973. június 28. Napirend: 1. Tájékoztató a KB 1973. június 27-ei ülésérő‍l. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-2. 2. Javaslat a megyei pártbizottság és szervei 1973. II. féléves munkatervére. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 3. - Elő‍terjesztés. 5-13. 3. Személyi kérdések. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 3-4. Melléklet: - Jelenléti ív. 14-16. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom