MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1973. április 6.

2/116. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-25. • 1973. április 6. - Napirend: - 2. Személyi előterjesztések. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 6-7.

or Bozóky István elvtársat a legfőbb ügyész felmentette megyei főügyészi teendői alól és a Bp. Főügyészségre ne­vezte ki osztályvezetőnek. Pest megyei Főügyészség vezetőjévé dr Major Miklós elv­társat nevezték ki. Elismerését feiezte ki és köszönetet mondott eddici munkájukért, illetve az uj elvtársaknak jó munkát kiv A PB köszöntötte azokat az elvtársakat, akik Hazánk felszaba­dulása 27. évfordulójára megyénkből Állami dijakat kaptak: dr Somos András, Pesti László, dr Schönfeld Róza és dr Újvári Miklós elvtársakat. B iró elvtár s Megköszöni az elvtársak részvételét és bezárja az ülést. Kmf . DKV vezetőd /Nyéki iiborné/

Next

/
Oldalképek
Tartalom