MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1973. január 26.

2/115. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. • 1973. január 26. - Mellékletek: - - Jelenléti ív. 39-42.

JELENLÉTI IV az 197<3" flCWQ*. 4-megtartott PB ülésről, 1/ Arató András 2/ Arató Jenő 3/ Antalfia Jenő 4/ Barinkai Oszkárné 5/ dr Biró Ferenc 6/ Cservenka Ferencné 7/ Jámbor Miklós 8/ Balogh László 9/ Bori Rudolf 10/ Boros Gyuláné 11/ Boros Károly 12/ dr Bozóky István 13/ Gzeti Ferenc 14/ Császár Ferenc 15/ Csonterics Sándor 16/ dr Dikó István 17/ dr Dobi Ferenc 18/ Dobrotka Oszkár 19/ Domozi Ferencné 20/ Fodor László 21/ Fülemile Béla 22/ Galbicsek Károly 73 U

Next

/
Oldalképek
Tartalom