MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1973. január 26.

2/115. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. • 1973. január 26.

—————————————— Az MSZMP Pest Megyei Bizottságának iratai ————————————— 2/115. ő‍. e. Pártbizottsági ülés. 1-43. 1973. január 26. [A napirendi pontokat felcserélték.] Napirend: 1. A pártbizottság 1973. évi munkaprogramja és az I. féléves terve. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 1-12. - Javaslat. 28-38. 2. Tájékoztató az 1972-es gazdasági eredményekrő‍l, az 1973. évi gazdaságpolitikai feladatokról. - Szerkesztett jegyző‍könyv. 12-13. - Elő‍terjesztés. 14-20. - Szóbeli kiegészítés. 21-27. Mellékletek: - Jelenléti ív. 39-42. - Meghívó. 43. —————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom