MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1972. november 18.

2/114. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-7. • 1972. november 18. - Napirend: - 1. Tájékoztató a KB 1972. november 14-15-ei üléséről. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 1-4.

MSZMP Pest Megyei Bizottság Budapest Szigorúan Bizalmas! Készült: 2 pld-ban Jegyzőkönyv Felvéve: 1972. november 18-án az MSZMP Pest megyei Bizottság ülésén Jámbor Miklós elvtárs a kibővitett ülést megnyitja. Köszönti a Megyei PB tagjait, Fegyelmi Bizottság tag­jait, járási,városi titkár elvtársakat, országgyűlési képviselő elvtársakat, megyei szervek vezetőit, Megyei PB apparátusát. Jámbor Miklós elvtárs : felkéri Cservenka elvtársnőt a napirend meg­tartására. Szeretettel köszönti Gáspár Sándor elvtársat Pártunk Politikai Bizottságának tagját. Napirend : Az MSZMP Központi Bizottsága.1972.november 14-15-i üléséről tájékoztató. Előadó: Cservenka Perencné elvtársnő Cservenka elvtársnő: megtartja a tájékoztatót a Központi Bizott ság üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom